Tokovi istorije 3/2019

Dalibor Velojić 

Uloga vojske u razvoju streljačkog sporta u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 

Apstrakt: Na osnovu građe pohranjene u Arhivu Jugoslavije, u fondu Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, Vojnom arhivu, kao i na osnovu literature, rad prikazuje ulogu vojske u razvoju streljaštva u Jugoslaviji u periodu između dva svetska rata. Kao čisto vojnički sport, streljaštvo je svoj oslonac nalazilo u vojnoj organizaciji i angažovalo veliki broj oficira i vojnika na takmičenjima ili u upravama lokalnih klubova. Pored toga, vojni vrh je i zakonskim regulativama ozvaničio nadležnost nad ovim sportom.

Ključne reči: Kraljevina SHS/Jugoslavija, vojska, streljaštvo, Ministarstvo vojske i mornarice, sport

Osnivanje družina i organizacija streljačkog sporta u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, s obzirom na njegov vojnički karakter, bilo je vezano za aktivno angažovanje Ministarstva vojske i mornarice, što je podrazumevalo nabavku i poklanjanje, odnosno prodaju oružja i municije streljačkim družinama, kao i učešće oficira u obuci i na takmičenjima. Značajnu pomoć garnizoni su streljačkim društvima pružali oko obezbeđivanja strelišta, a to je veoma olakšavalo vežbe. Angažovanje pojedinaca iz vojske, naročito komandanata mesta, unapredilo je dosta rad družina, posebno u pograničnim krajevima. Nadzor nad ovim sportom vojska je delila sa nadležnim Ministarstvom fizičkog vaspitanja naroda, i to je bilo regulisano zakonskim aktima. Pokušaj ministra vojnog da sprovede apsolutnu kontrolu radi lakšeg funkcionisanja nije urodio plodom pošto je ovaj sport podrazumevao saradnju sa različitim civilnim društvima i organizacijama za koje su bila nadležna ostala ministarstva.

Nazad