1/2020

Садржај

Подаци о ауторима

Упутство за аутореЧланци

Горан МИЛОРАДОВИЋ
ХРВАТСКИ „РАШОМОН“: ЈУГОСЛОВЕНСКА ШТАМПА О ПОКОЉУ У КЕРЕСТИНЦУ 16. АПРИЛА 1936. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Дејан Д. АНТИЋ
НИШ ПОД ОКУПАЦИЈОМ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – КРАЈ 1915. И ПОЧЕТАК 1916. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Весна ЂИКАНОВИЋ
УЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ – ШКОЛОВАЊЕ СРПСКИХ СТУДЕНАТА У АМЕРИЦИ 1919–1924.

Апстракт            ПДФ

Sonja DUJMOVIĆ
URBANA KULTURA I KOLEKTIVNO PAMĆENJE – SPOMENIK KRALJU PETRU OSLOBODIOCU U SARAJEVU

Апстракт            ПДФ

Александар ЖИВОТИЋ
СОВЈЕТСКА ДИПЛОМАТИЈА О ПРВИМ ДАНИМА ОКУПАЦИЈЕ СРБИЈЕ (АПРИЛ–ЈУН 1941)

Апстракт            ПДФ

Александар В. МИЛЕТИЋ
МИЛОВАН ЂИЛАС И ФРАНЦУСКИ СОЦИЈАЛИСТИ 1950–1954.

Апстракт            ПДФ

Борис Сергејевич НОВОСЕЉЦЕВ
СОВЈЕТСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДНОСИ КРАЈЕМ 60-ИХ И ПОЧЕТКОМ 70-ИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

Апстракт            ПДФ

Историографија

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
СРПСКО-АЛБАНСКИ ОДНОСИ У АЛБАНСКОМ УЏБЕНИКУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Апстракт            ПДФ

Михаел АНТОЛОВИЋ
ДРУШТВЕНА ИСТОРИЈА НА НЕМАЧКИ НАЧИН – ХАНС-УЛРИХ ВЕЛЕР И ИСТОРИЈСКА СОЦИЈАЛНА НАУКА

Апстракт            ПДФ

Прикази

Радмила РАДИЋ
Margareta Matijević. Između partizana i pristojnosti: život i doba Svetozara Rittiga (1873–1961). Zagreb: Plejada, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, 2019.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ
Danijel Kežić. Bauen für den Einheitsstaat. Die Eisenbahn Belgrad–Bar und die Desintegration des Wirtschaftssystems in Jugoslawien (1952–1976). Berlin–Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2017.

ПДФ

Александар В. МИЛЕТИЋ
Александар Раковић. Црногорски сепаратизам. Београд: Catena mundi, 2019.

ПДФ

Александар СТОЈАНОВИЋ
Local dimensions of the Second World War in Southeastern Europe, eds Xavier Bougarel, Hannes Grandits, Marija Vulesica. Routledge, 2019.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ
Александар В. Милетић. Преломна времена. Милован Ђилас и западноевропска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950–1954. Београд: Институт за новију историју Србије, 2019. Nikola Mijatov. Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950–1958. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Петар Драгишић. Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Петар Драгишић. Зидари туђе среће. Београдска штампа о економском емигрирању из Југославије у Западну Европу крајем шездесетих и почетком седамдесетих година.
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ
Великоградиштанска гимназија 1879–1919.
Велико Градиште: Средња школа „Милоје Васић“, 2019.

ПДФ

Слободанка ЦВЕТКОВИЋ
Даглас Мериведер Долд. Авантура на Бaлкану 1915. Нови Сад, 2018.

ПДФ

Петар ДРАГИШИЋ
Бојан Симић. Милан Стојадиновић и Италија. Између дипломатије и пропаганде.
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Немања РАДОЊИЋ
Jure Ramšak. (Samo)upravljanje intelekta. Družbena kritika v poznosocijalistični Sloveniji.
Ljubljana: Modrijan založba, 2019.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Michael Martens. Im Brand der Welten. Ivo Andrić, ein europäisches Leben.
Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2019.

ПДФ

Информације о научним скуповима

Слободан СЕЛИНИЋ
Међународна научна конференција W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, Бидгошч, 25–26. 9. 2019.

ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ
Научна радионица Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie, Праг, 8. 10. 2019.

ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ
Научни скуп Brána nejen jazyku a literatuře otevřena, Београд, 24–25. 10. 2019.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ
Међународна конференција Нови поредак Југоисточне Европе после Првог светског рата. Планови, реализација, последице/Die Neuordnung Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg. Pläne, Umsetzung, Folgen, Београд, 31. 10. – 2. 11. 2019

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Међународна научна конференција Тhe great powers influence on the security of small states, Охрид, 23–25. 6. 2019.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Међународна научна конференција History, culture and research, Дева, Румунија, 1–2. 11. 2019.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Научни скуп Наука без граница 3, Косовска Митровица, 21–22. 9. 2019.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Meђународна научна конференцијa Balkan express, Праг, Чешка, 8–9. 11. 2019.

ПДФ