Дејан Д. АНТИЋ
Департман за историју
Филозофски факултет, Ниш
dejan.antic@filfak.ni.ac.rs

Ниш под окупацијом у првом светском рату – крај 1915.и почетак 1916. године

Апстракт: Рад доноси нове податке о збивањима у Нишу и околини током првих месеци окупације Краљевине Србије у Великом рату (1915–1918). У њему је, на основу докумената стране и домаће провинијенције, извршена анализа процеса и послова на успостављању војног и цивилног система окупаторске власти, са посебним освртом на положај српског живља и здравствене прилике у самом граду.

Кључне речи: Ниш, бугарска окупација, Бугари, немачка војска, српски народ

Резиме

Прошлост Ниша из времена окупације (1915–1918) у историографији је фрагментарно обрађена. Разлог несистематског проучавања овог проблема лежао је у недостатку примарних историјских извора на основу којих би се реконструисала слика о деловању, мерама и потезима бугарске окупационе управе у долини Нишаве (1915–1918).

Користећи се грађом из домаћих архива и архива Републике Бугарске, рад пружа нова сазнања о општим приликама у Нишу по уласку бугарских и немачких окупационих трупа. Доноси и податке о здравственим условима, заробљавању српских рањеника и војника, као и о заплени наоружања, ратног, санитетског и другог вредног материјала који је окупатор затекао.

Уложивши напоре да у што краћем року формирају систем цивилне и војне власти на делу територије окупиране Србије коју су назвали Бугар-Моравом, Бугари су Ниш одредили за седиште Војно-инспекцијске области Морава. Током првих месеци окупације становништво Ниша и околине било је изложено бројним непријатностима и злоделима. У непочинствима над цивилима нарочито су се истицали немачки војници којима је Ниш био транзитна станица. Како је време одмицало, ни припадници бугарских окупационих снага нису остали имуни на терорисање цивила. Претње смрћу у случају скривања оружја, реквцизиција крупне стоке, ограничавање слободе кретања, присилни рад и интернација Срба постали су свакодневна појава.

Nazad