Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Институт за новију историју Србије, Београд
bozica.slavkovic@gmail.com

Српско-албански односи у албанском уџбенику за осми разред основне школе на Косову и Метохији*

Апстракт: У раду се анализира албански уџбеник из историје за осми разред основне школе који се користи на Косову и Метохији, а у коме је акценат стављен на неколико питања: албански национални покрет, Призренска лига, Пећка лига, балкански ратови и Први светски рат, чиме се уџбеник и завршава.

Кључне речи: Албанија, историја, Косово и Метохија, Призренска лига, Србија

Резиме

Српско-албански односи на Косову и Метохији су веома сложени и са вековима наталоженим проблемима. Историјски и научни дијалог могли би да представљају једно од могућих решења косовског питања. Лекције из албанског уџбеника за осми разред који се користи на Косову и Метохији, потенцирајући „албанске области од Косова до Чамерије“, искривљујући или прећуткујући одређене историјске чињенице и стварајући вештачку албанску државност на Косову и Метохији, не представљају добар корак, објективни и научни, на том тешком путу, већ имају за циљ да легитимизују садашње стање у покрајини.


* Чланак је део пројекта Транзиција и трансформација историјско наслеђе и идентитет Србије у 20. веку (бр. 47019), који финансира Министарство просвете, науке и технологије Републике Србије.

Nazad