2/2019

Чланци

Ирена ЉУБОМИРОВИЋ, Јасмина ШАРАНАЦ СТАМЕНКОВИЋ Прилог биографији професора Београдског универзитета Николе Вулића

Апстракт            ПДФ

Александар СТОЈАНОВИЋ, Растко ЛОМПАР Ангажман Независне Државе Хрватске на међународном признању Хрватске православне цркве 1942–1944.

Апстракт            ПДФ

Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ Бекства Јевреја са територије немачке окупационе зоне у Србији 1941–1944.

Апстракт            ПДФ

Срђан ЦВЕТКОВИЋ Ко је све био на Голом отоку?

Апстракт            ПДФ

Весна АЛЕКСИЋ Национални одбор за слободну Европу и посета делегације америчког Конгреса Југославији 1952. године – прилог проучавању југословенско-америчких економских односа у 20. веку

Апстракт            ПДФ

Радина ВУЧЕТИЋ Америчке стипендије у Југославији 50-их и 60-их година XX векa

Апстракт            ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Чекајући Европу у Београду: Југославија и Београдски састанак КЕБС-а 1977–1978.

Апстракт            ПДФ

Историографија

Александар РАКОВИЋ О Републици Македонији у савременој геополитици

Апстракт           ПДФ

Усмена историја

Венцеслав ГЛИШИЋ Сусрети и разговори са Николом Љубичићем

Апстракт           ПДФ

Прикази

Александар A. СИЛКИН Ярослав Вишняков, Алексей Тимофеев, Горан Милорадович. На дальних рубежах. Россия и Сербия в годы Первой мировой войны 1914–1917. Москва: МГИМО-Университет, 2018

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ Martin Maria Reinkowski. 100 Jahre Jugoslawien. Geschichte und Legende. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018.

ПДФ

Олга МАНОЈЛОВИЋ ПИНТАР Радмила Радић. Војислав Јанић (1890–1944) Свештеник и политичар, Поглед кроз аналитички прозор. Београд: Институт за новију историју Србије, 2018. Aleksandra Đurić Milovanović, Radmila Radić. Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 2017.

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Shen Zhihua. Zuihou de “Tianchao”: Mao Zedong, Jin Richeng yu Zhong Chao guanxi (1945–1976) [Последње „небеско царство“: Мао Цедунг, Ким Ил Сунг и кинеско-севернокорејски односи (1945–1976)], 1–2. Xiang Gang: Xiang Gang zhongwen daxue chubanshe, 2017

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Danhui Li, Yafeng Xia. Mao and the Sino-Soviet Split: A New History. Lanham: Lexington Books, 2018

ПДФ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ Коста Николић. Једна изгубљена историја – Србија у 20. веку. Београд: Службени гласник, 2017.

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Sophie Quinn-Judge. The Third Force in the Vietnam War: the Elusive Search for Peace, 1954–75. London: I. B. Tauris, 2017

ПДФ

Милана ЖИВАНОВИЋ Вынужденное соседство – добровольное приспособление в дипломатических и межнациональных отношениях в Центральной, Восточной и Юго-восточной ЕвропеXVIII–XXI вв.: сборник статей, отв. ред. О. В. Хаванова. Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Mohammed Lakhdar Ghettas. Algeria and the Cold War: International Relations and the Struggle for Autonomy. London: I. B. Tauris, 2018

ПДФ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ Жан-Ноел Капферер. Гласине: најстарије средство информисања на свету. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016

ПДФ

Информације о научним скуповима

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ Међународни научни скуп На рубу хришћанске Европе: Прекретнице заједничке српско-мађарске прошлости, Београд, 21–22. 2. 2019

ПДФ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ Научни скуп Друштвено-политичка и научна мисао Драгољуба Јовановића, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 29. 3. 2019

ПДФ

Милана ЖИВАНОВИЋ Русија и Србија на прелому векова. Српске теме Андреја Шемјакина, Београд, 19. 4. 2019

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ Научни скуп Културно-историјска баштина југа Србије, Народни музеј, Лесковац, 27–28. 3. 2019

ПДФ