1/2018

Чланци

Драган Богетић
Особености и дилеме Алжирског самита несврстаних 1973.

Апстракт              ПДФ

Тадеуш Чекалски
Први светски рат и промене Европске кулинарске културе

Апстракт              ПДФ

Александар Ракоњац 
Обнова старих и успостављање нових трговинских односа (1945–1947) – Југославија,
СССР и државе „Народне демократије“

Апстракт              ПДФ

Ивана Добривојевић Томић
Напори југословенских власти на сексуалном просвећивању радница привремено настањених у западној Европи 70-их и почетком 80-их година 20. века

Апстракт              ПДФ

Давор Стипић
Антисовјетска филмска пропаганда у Југославији 1948–1952.

Апстракт              ПДФ

Милан Совиљ
Писање листа Рudé právo о Јосипу Брозу Титу у важним моментима Југословенско-Чехословачких односа 1945–1969.

Апстракт              ПДФ

Историографија

Миле Бјелајац
Српска историографија данас – тематски разговори

Апстракт              ПДФ

Гордана Кривокапић Јовић   
Научна критика и стручне рецензије: искуство уредника 2005–2016.

Апстракт              ПДФ

Прикази

Радмила Радић 
Gašper Mithans.Југословански конкордат: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”. 
Љубљана : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

ПДФ

Зоран Јањетовић
Franziska A. Zaugg. Albanische Muslime in der Waffen-SS. Von „Großalbanien“ zur Division „Skanderbeg“. 
Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016.

ПДФ

Владимир Цветковић 
Иван Ивањи. Мађарска револуција 1956. Београд: НП Време, 2016.

ПДФ

Срђан Мићић
Милан Совиљ Českolsovensko-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie. Praha: Ediční řada Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

ПДФ

Наталија Димић  
Sebastian Conrad. What is Global History? Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016.

ПДФ

Давор Стипић 
Итамар Рабинович Jicak Rabin – vojnik, lider, državnik. Београд: Центар за међународну сарадњу 
и одрживи развој, 2017.

ПДФ

Вера Гудац Додик 
Ксенија Видмар Хорват. Имагинарна мајка, Род и национализам у култури 20. столећа. Загреб, 2017. 

ПДФ

Јован Чавошки 
Boris Niclas-Tölle. The Socialist Opposition in Nehruvian India 1947–1964. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

ПДФ

Никола Ожеговић
Драган Марковина. Југославенство послије свега. Земун: Мостарт, 20162.

ПДФ

Зоран Јањетовић
Ненад Антонијевић. Косово и Метохија 1941–1945. годна. Ратни злочини. Београд: Музеј жртава геноцида, 2017.

ПДФ

Никола Ожеговић 
Славојка Бештић-Бронза. Уједињење Њемачке и југословенско јавно мнијење. Бања Лука: Филозофски факултет, 2017.

ПДФ

Ондреј Војтјеховски
Борис Московић . Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017.

ПДФ

Александар Раковић
Научно-стручни скупови и зборници Конзулат на Република Србија во Република Македонија – Битола,  (2008–2016)

ПДФ

Јован Чавошки 
Gregg A. Brazinsky. Winning the Third World: Sino-American Rivalry during the Cold War. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017. 

ПДФ

Јован Чавошки 
William J. Rust. Eisenhower & Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War. Lexington: 
University Press of Kentucky, 2016.

ПДФ

Информације о научним скуповима

Сања Петровић Тодосијевић
Научни скуп Часописи за децу: југословенско наслеђе 1918–1991, Институт за књижевност и уметност, 
Београд, 7–8. 12. 2017.

ПДФ

Наталија Димић 
Научна конференција Linke Zwischengruppen – vor, mit und jenseits der Neuen Linken in beiden deutschen Staaten
Хамбург, 12–13. 10. 2017.

ПДФ

Растко Ломпар 
Међународна конференција Mittel- und Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg, Берлин, 31. 1. – 2. 2. 2018.

ПДФ

Бојан Ђокић 
The Second International Conference on Medicine in the Holocaust and Beyond, Western Galilee, Israel, 7–11. 5. 2017.  

ПДФ

Александар Ракоњац 
Докторски семинар Аrhivsko gradivo in moja doktorska disertacija Аrchive Material and My Doctoral Dissertation
Љубљана, 11–12. 12. 2017.

ПДФ