Токови историје 1/2018

Милан СОВИЉ

Писање листа Rudé právo о Јосипу Брозу Титу у важним

моментима југословенско-чехословачких односа 1945–1969.

 

Апстракт:

Рад се заснива на анализи промена писања чехословачких дневних новина Rudé právo, централног органа Комунистичке партије Чехословачке (КПЧ), о Јосипу Брозу Титу под утицајем политичких дешавања у односима Југославије и Чехословачке, као и Југославије и Совјетског Савеза. Изучавање ове тематике се ослања на разне врсте чланака из поменутих новина, као и секундарну литературу. Како би се што боље приказао начин промене писања листа Rudé právo о Ј. Б. Титу анализирани су и поједини архивски документи везани за највише органе КПЧ и њихов став о Титу и Комунистичкој партији Југославије (КПЈ), односно од 1952. године о Савезу комуниста Југославије (СКЈ), као и архивска грађа југословенске провенијенције која се односи на дипломатске контакте Југославије и Чехословачке након 1945. и на везе КПЈ/СКЈ и КПЧ.


Кључне речи:

 Rudé právo, Јосип Броз Тито, Југославија, Чехословачка, Совјетски Савез, Антоњин Новотни, међународни односи

Nazad