Токови историје 1/2018

Давор СТИПИЋ

Антисовјетска филмска пропаганда у Југославији 1948–1952.

 

Апстракт:

Полазећи од совјетског утицаја у југословенској кинематографији и институционализације и активности филмске цензуре у периоду пре 1948. године, чланак прати промену идеолошког фокуса након доношења резолуције Информбироа и на примеру три краткометражна филма: Говори Москва (1950), Велики митинг (1951) и Тајна дворца ИБ (1951) приказује главне мотиве антистаљинистичке пропаганде у Југославији.


Кључне речи:

Информбиро, пропаганда, Југославија, филм, Стаљин, Тито, СССР

Nazad