Токови историје 1/2018

Александар РАКОЊАЦ

Обнова старих и успостављање нових трговинских односа (1945–1947)

– Југославија, СССР и државе „народне демократије“

 

Апстракт:

У раду ћемо приказати успостављање економских односа Југославије са СССР-ом и земљама које су после Другог светског рата ушле у непосредну совјетску сферу утицаја. Првих послератних година, док се читава Европа налазила у периоду привредне обнове, Југославија је настојала да обнови билатералне трговинске уговоре са предратним партнерима. У склопу укупних привредних односа са светом, идеолошка блискост са СССР-ом и државама „народне демократије“ одредила је путеве југословенске поратне економске сарадње. Велика трговинска преоријентација према истоку, скопчана са свакодневним привредним тешкоћама, диктирала је посебне облике спољнотрговинске размене који су се одвијали путем клиринга.


Кључне речи:

Југославија, СССР, државе „народне демократије“, трговински односи, клиринг

Nazad