Токови историје 1/2018

Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ

Научна критика и стручне рецензије: искуство уредника 20052016.

 

Апстракт:

На основу општег и посебног знања о историји европске историографије и ревизионистичким покретима у њој, као и на основу уредничког искуства, скицирани су основни проблеми писања већи и мањих студија и чланака у српској историографији, са посебним нагласком на типологију и проблеме научног рецензирања.


Кључне речи:

српска историографија, европски историјски ревизионизам, типологија историјских студија/чланака, типологија рецензија, Херберт Батерфилд, Доменико Лосурдо

Nazad