Токови историје 1/2018

Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ ТОМИЋ

Напори југословенских власти на сексуалном

просвећивању радница привремено настањених у западној Европи

70-их и почетком 80-их година 20. века

 

Апстракт:

Рад разматра половичне напоре власти да путем сексуалног просвећивања Југословенки привремено настањених у земљама западне Европе фаворизују жељено родитељство и смањи број нежељених трудноћа и абортуса. Ове недовољно систематичне и координисане активности требало је, пре свега, да олакшају и побољшају положај мигранткиња у туђини, али и да, посредно, покушају да предупреде и утичу на специфичне социјалне проблеме у земљи проузроковане миграцијама. Рад је заснован на изворима из Архива Југославије и релевантној литератури.


Кључне речи:

Југославија, раднице на привременом раду, еманципација, породица, контрацепција, нежељена трудноћа, абортус

Nazad