Др Весна Ђикановић

Весна Ђикановић (1973) докторирала на Катедри за Историју Југославије на Филозофском факултету у Београду. Запослена је као научни сарадник на Институту за новију историју Србије. Објавила је једну монографију и аутор је више научних радова објављених у домаћим и страним часописима и зборницима. Бави се истраживањем друштвене историје, историје миграција, питањем идентитета.

Изабрани радови:

-          Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko iskustvo 1918-1941. Beograd: INIS 2012.

-          „Jugoslovenska država i iseljenici. Propagandni rad među jugoslovenskim iseljenicima u SAD od 1945. do 1948“, Tokovi istorije 1-2/2005, Beograd 2005, 145-159.

-          „Prilog istraživanju istorije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama od 1919. do 1926.“, Tokovi istorije 1-2/2006, Beograd 2006, 113-124.                                          

-           „О неким аспектима у функционисању српских исељеничких школа у Сједињеним Америчким Државама 1919-1941“, Срби и Југославија – држава, друштво, политика, Зборник радова, Београд 2007, 351-363.                                                                       

-          „Америка упркос свему: илегално усељавање у САД 1919-1941. године“, Токови историје 4/2007, Београд 2007,  137-152.                                                                

-          „Сава Н. Косановић- југословенски амбасадор у Вашингтону 1946-1950.“, Југословенска дипломатија 1945-1961, Зборник радова, Београд, 2012. 271-290.  

-          „More than just a piece of paper. Yugoslav citizenship policies and immigration in the USA 1918-1941.“ Staatsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und sociale Rechte in ӧstlichen Europa, Zbornik radova, Institut fur Ost- und Sudosteuropaforschung, Regensburg 2014, p. 83-95.

-          „Југословенска војна мисија у Канади (1942-1943) – искуство једног неуспеха“, Војноисторијски гласник 1/2018, Београд 2018, 125-159.