Др Александар Раковић

Александар Раковић (Београд, 1972) дипломирао је, магистрирао и докторирао историју на Филозофском факултету у Београду. Магистарску тезу Југословенска јавност и Ирска револуција 1916–1923. одбранио је 10. јула 2007. на Катедри за историју Југославије. Докторску дисертацију Рокенрол у Југославији 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву одбранио је 18. јануара 2011. такође на Катедри за историју Југославије. Виши научни сарадник је у Институту за новију историју Србије у Београду.

Аутор је девет монографија, уредник је пет зборника научних радова и тематских бројева научних часописа. На Десетом међународном сајму књига „Трг од књиге“ у Херцег Новом (2012) књига Рокенрол у Југославији 1956–1968. проглашена је за издавачки подухват године. Национални архив Индонезије доделио му је 2015. награду за „изванредну посвећеност заштити, чувању, истраживању и објављивању дипломатске архивске грађе“ за књиге на српском и енглеском језику Југославија – Индонезија 1945–1967.

Изабрани радови: 

Југословени и Ирска револуција 1916–1923 (Београд: Службени гласник, 2009).

Универзитет и српска теологија: историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду (Београд: Православни богословски факултет, 2010. (са Богољубом Шијаковићем).

Рокенрол у Југославији 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву (Београд: Архипелаг, 2011).

Југославија – Индонезија 1945–1967: истраживања и документа (Београд: Архив Југославије, 2014) (аутор и приређивач са Љубодрагом Димићем и Миладином Милошевићем).

The University and Serbian Theology: The Historical and Educational Context of the Establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (Los Angeles: Sebastian Press, 2014) (with Bogoljub Šijaković).

Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије (Београд: Хришћански културни центар, 2015).

Yugoslavia – Indonesia 1945–1967: research and documentation (Belgrade–Jakarta: Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015) (author & editor with Ljubodrag Dimić and Miladin Milošević).

Историја, вера, политика (Београд: Отачник, Православље, Бернар, 2016).

Црногорски сепаратизам (Београд: Катена мунди, 2019).