Др Сабине Рутар

Сабине Рутар је виши научни сарадник у Лајбниц институту за студије Источне и Југоисточне Европе у Регензбургу. Истовремено је главни и одгворни уредник часописа Comparative Southeast European Studies (ранији наслов: Südosteuropa. Journal of Politics and Society). Сабине Рутар завршила је два мастер програма, из педагогије на Картиџ колеџу у Кеноши (Висконсин) 1992. године и из модерне историје на Универзитету у Минстеру 1996 године. Докторску дисертацију одбранила је на катедри Историја и цивилизација Европског универзитетског института у Фиренци 2001. године. Након тога, радила је на Георг Екерт институту за међународно истраживање уџбеника (2001-2002), где је била координатор пројекта о компаративном развоју уџбеника историје, као и програма за обуку наставника и аутора уџбеника, у оквиру Пакта за стабилност Југоисточне Европе. Од 2003. до 2007. године била је сарадник Института за друштвене покрете Рурског универзитета у Бохуму, а академску 2007-8. годину провела је као Хумболт стипендиста на Универзитету у Копру. Била је гостујући истраживач у Имре Кертес центру у Јени (2012-2013), у Међународном истраживачком центру “Рад и животни циклус људи у глобалној историји” на Хумболт универзитету у Берлину (2014) и у Берлинском центру за студије Хладног рата (2016-2017). Сабине Рутар бави се историјом од 19. века до данас. Њен истраживачки фокус обухвата историју рада, економску историју, микроисторију рада, менаџмента, слободног и принудног рада, посебно у рударству, бродоградњи и лучким индустријама. Географски, фокусира се на земље бивше Хабзбуршке монархије, Италију, Југославију, Немачку, Аустрију и граничне области североисточног Јадрана.

Изабрани радови:

-        Labor Protest in the Italian-Yugoslav Border Region during the Cold War. Action, Control, Legitimacy, Self-Management, in: Marsha Siefert (ed.), Labour in State Socialist Europe, 1945-1989. Contributions to a History of Work, Budapest: CEU Press, 2020, 373-394.

-        (Re-)Scaling the Second World War. Regimes of Historicity and the Legacies of the Cold War in Europe, in: Xavier Bougarel / Hannes Grandits / Marija Vulesica (ed.), Local Dimensions of the Second World War in Southeastern Europe, Abingdon: Routledge, 2019, 263-281.

-        Physical Labour and Survival. Supplying Miners in Yugoslavia, in: Sanela Schmid / Milovan Pisarri (ed.), Forced Labour in Serbia. Producers, Consumers and Consequences of Forced Labour 1941-1944, Belgrad: Centre for Holocaust Research and Education, 62-80, Open Access http://cieh-chre.org/forcedlabourinserbia-en/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/Collection-EN-WEB-ISBN-3.pdf   

-        ed. (co-editor Katrin Boeckh), The Wars of Yesterday. The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, 1912-13, New York: Berghahn, 2018.

-        ed., The Second World War in Historiography and Public Debate, special issue of Südost­europa. Journal of Politics and Society 65, no. 2, 2017.

-        ed. (co-editor Katrin Boeckh), The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory, Basingstoke: Palgrave, 2016.

-        ed., Violence in Late Socialist Public Spheres, special issue of European History Quarterly 45, no. 2, 2015.

-        „Unsere abgebrochene Südostecke…“. Bergbau im nördlichen Jugoslawien (Slowenien) unter deutscher Besatzung (1941–1945), in: Michael Wildt / Marc Buggeln (eds.), Arbeit im Nationalsozialismus, Munich: De Gruyter, 2014, 273-292, Open Access http://www.degruyter.com/view/product/220380.

-        ed., Beyond the Balkans. Towards an Inclusive History of Southeastern Europe, Vienna et al.: Lit, 2014.

-        Kultur – Nation – Milieu. Sozialdemokratie in Triest vor dem Ersten Weltkrieg, Essen: Klartext, 2004.

Webpagehttps://sabinerutar.academia.edu