Др Владан Јовановић

Владан Јовановић (1968) дипломирао је 1995, магистрирао 2000. и докторирао 2010. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Од 1995. запослен је у Институту за новију историју Србије где и данас ради у звању научног саветника. Бави се проучавањем политичке и друштвене историје Србије и Југославије, историјом национализама, миграција, међуетничког насиља, корупције и транснационалног криминала на Балкану. Био је главни уредник Редакције Библиотеке „Студије и монографије“ Института за новију историју Србије (2015-2019) и руководилац потпројекта „Национални идентитети: политичка, друштвена и културна трансформација“ у оквиру институтског пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (2011-2019). Аутор је четири монографије и преко шездесет чланака у научним часописима и зборницима радова. Учествовао је на бројним међународним научним конференцијама и пројектима при европским и америчким универзитетима.

Изабрани радови:

-        Opijum na Balkanu: proizvodnja i promet opojnih droga 1918.-1941., Zagreb: AGM, 2020, 323 str.

-        Slike jedne neuspele integracije: Kosovo, Makedonija, Srbija, Jugoslavija, Beograd: Fabrika knjiga-Peščanik, 2014, 238 str.

-        Vardarska banovina 1929-1941, Beograd: INIS, 2011, 522 str.

-        Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918-1929 (Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), Beograd: INIS, 2002, 404 str.

-        „Serbia, Kosovo and Macedonia from Revolt and Resettlement to Repression” in: John R. Lampe, Ulf Brunnbauer (Eds.), The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History, 1st edition, Routledge, 2020, 272-279.

-        “’Reconquista of Old Serbia’. On the Continuity of Territorial and Demographic Policy in Kosovo”, in: Aleksandar Pavlović, Gazela Pudar Draško, Rigels Halili (Eds.) Rethinking Serbian-Albanian Relations: Figuring out the Enemy, London-New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2019, 39-57.

-        “Land reform and Serbian colonization. Belgrade`s problems in interwar Kosovo and Macedonia“, East Central Europe, vol. 42, issue 1 (2015), 87-103.

-        “The Savages Attack from Behind: Anthropological Stereotypes about Albanians in Serbian Public Discourse” in: Giuseppe Motta (Ed.), Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century, Newcastle upon Tyne:  Cambridge Scholars Publishing, 2018, 257-269.

-        “(Un-)locking the Door: Early-Socialist Yugoslavia and Turkish Migrants”, Balkanistic Forum, vol. 3 (2019), 269-288.

-        “Informal allies on a common mission: the Serbian state and the orthodox church in recent nation-building processes”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 17, Issue 51 (Winter 2018), 37-51.

-        „Serbia and the Symbolic (Re)Construction of the Nation”, in: Pal Kolsto (Ed.), Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe, Farnham-Burlington: Ashgate, 2014, 87-114.

Webpage: https://www.inisbgd.co.rs/cir/biografija-i-bibliografija/66/2019/06/05/dr-vladan-jovanovic.html