3/2018

Чланци

Љубодраг ДИМИЋ Алојзије Степинац питомац Папског завода Германикум (1924–1931)

Апстракт              ПДФ

Петер МИКША Југословенство записано у споменицима и деноминацијама у Љубљани

Апстракт              ПДФ

Срђан МИЛОШЕВИЋ Улога Народног фронта Југославије у спровођењу мера аграрне политике југословенских комуниста на селу (1945–1953)

Апстракт              ПДФ

Петар ДРАГИШИЋ Операција Феникс у Југославији у лето 1972. године и југословенско-аустријски односи

Апстракт              ПДФ

 

Историографија

 

Михаел АНТОЛОВИЋ, Биљана ШИМУНОВИЋ-БЕШЛИН Историја као Vallis Aurea. Ђорђе Станковић и модернизација српске историографије

Апстракт              ПДФ

Latinka PEROVIĆ Historian Đorđe Stanković, Prof.  PhD (1944–2017)

Апстракт              ПДФ

Олга МАНОЈЛОВИЋ ПИНТАР О јавној и примењеној историји

Апстракт              ПДФ

 

Прикази


Радмила РАДИЋ Bojan Cvelfar. Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. Ljubljana, 2017.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ Slaviša Perić. Srpski dobrovoljački korpus 1941–1945. Beograd, 2018.

ПДФ

Олга МАНОЈЛОВИЋ ПИНТАР Момчило Исић. Милош Московљевић 1884–1968. Живот и дело. Београд, 2017.

ПДФ

Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ Спајајући Исток и Запад. Споменица др Предрага Симића. Београд, 2017.

ПДФ

Милош ТИМОТИЈЕВИЋ Иван Степанович Јастребов. Стара Србија и Албанија: забелешке с путовања. Београд, 2018.

ПДФ

Милана ЖИВАНОВИЋ Русија и словенски свет у ратовима и конфликтима 19–21. века, зборник радова. Москва, 2018.

ПДФ

Срђан МИЋИЋ Jaroslav Pánek. Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů. Praha, 2015.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ Politics of Enmity. Beograd, 2018.

ПДФ

Немања РАДОЊИЋ Саша Мишић. Помирење на Јадрану. Југославија и Италија на путу ка Осимским споразумима из 1975. Београд, 2018.

ПДФ

Марко Б. МИЛЕТИЋ Арпад Хорњак. Сусрети и сукоби. Огледи о српско-мађарским односима. Београд, 2017.

ПДФ

Ондржеј ВОЈТЈЕХОВСКИ Mihad Mujanović. Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918. Praha, 2018.

ПДФ

Милан ПИЉАК Vladimir Unkovski-Korica. The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to Non-Alignment.London, 2016.

ПДФ

Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ Мађари и Срби са две стране промењиве границе 1941–1948, тематски зборник радова. Будимпешта, 2016.

ПДФ

Весна ЂИКАНОВИЋ Слободан П. Селинић. Србија и језички сукоб у Југославији 1967. Београд, 2017.

ПДФ

 

Информације о научним скуповима

 

Давор СТИПИЋ, Немања РАДОЊИЋ Meђународни научни скуп и докторска радионица History fest Sarajevo, Сарајево, 31. 5. – 3. 6. 2018.

ПДФ

Немања РАДОЊИЋ, Наталија ДИМИЋ Докторска радионица Југославија и глобална 1968: контексти, перспективе, одјеци, Пула, 29. 8. – 1. 9. 2018.

ПДФ

Милан ПИЉАК Међународна конференција The Yugoslav Laboratory of Political Innovation: The Origins, Synthesis and International Inluences of Self-Management Socialism, Копар, 10–11. 5. 2018.

ПДФ

Александар СТОЈАНОВИЋ Научни скуп Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, Смедерево, 5. и 6. 10. 2018.

ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ Међународна научна конференција Југословенско-пољски односи у XX веку, Београд, 27–28. 9. 2018.

ПДФ