1/2016

Чланци

Др Миле Бјелајац
Ментaлне последице Првог светског рaтa нa официре и њихово виђење Бaлкaнског просторa: Између двa рaтa, У Другом светском рaту и порaтном периоду

Aпстракт            PDF

Др Коста Николић
Српски и Словеначки интелектуалци уочи распада Југославије 1986 – 1989.

Апстракт          PDF

Др Слободан Селинић
Национално питање у попису становништва Југославије 1971.

Апстракт         PDF

Др Бојан Симић
Италијанска пропагандна офанзива у Југославији током 1938. Године

Апстракт           PDF

Милана Живановић
Совјетски филмови на биоскопском репертоару у Краљевини СХС/Југославији

Апстракт           PDF

Раде Ристановић
Идеолошка оријентациja чланова клуба студената ЈРЗ Словенски југ

Апстракт           PDF

Бојан Ђокић
Убиство жетелаца из Старог Грацка и околине

Апстракт           PDF

Историографија

Др Гордана Кривокапић Јовић
Милорад Екмечић – Историчар Југославије

PDF

Прикази

Александар Силкин
Первая мировая война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории, ред. Е. П. Серапионова. Москва, 2015. 

PDF

Зоран Јањетовић
Vladimir Geiger, Branko Kranjčev. Radni logor Šipovac-Našice 1945.–1946. Našice, 2015.

PDF

Зоран Јањетовић
Александар Стојановић. Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића. Београд, 2015.

PDF

Зоран Јањетовић
Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, Слободанка Цветковић. Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941–1944. – окупациона управа, избеглице и просвета. Пожаревац, 2015.

PDF

Александар Стојановић
Бранислав Божовић. Специјална полиција у Београду 1941–1944. Београд, 2014.

PDF

Душан Бајагић
Pieter Troch. Nationalism and Yugoslavia: Education, Yugoslavism and the Balkans before World War II. London – New York, 2015.

PDF

Александар Лукић
Милан Ранђеловић. Записи о Нишу (1877–1914). Београд, 2014.

PDF

Никола Тошић Малешевић
Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица Пешић. Милунка Савић – витез Карађорђеве звезде и Легије части. Београд – Нови Сад, 2015.

PDF