Токови историје 1/2016

Др Слободан Селинић

Национално питање у попису становништва Југославије 1971.

Апстракт:
Национално питање је било једно од најважнијих питања постојања југословенске државе. У раду је описан значај пописа становништва 1971. за међунационалне односе у земљи и како је југословенска власт, тј. СКЈ дефинисао појаве које су изазивале највише спорова (изјашњавање Југословена и муслимана и исказивање према регионалној припадности). Рад је написан на основу грађе из фондова Архива Југославије, Хрватског државног архива, штампе и литературе.

Кључне речи:
Југославија, попис становништва 1971, Југословени, муслимани, регионално опредељени, СКЈ, Хрватска, Србија, Македонија, Словенија, БиХ

Nazad