Токови историје 1/2016

Милана Живковић

Совјетски филмови на биоскопском репертоару у Краљевини СХС/Југославији

Апстракт:
На основу руске и српске архивске грађе, штампе из међуратног периода и литературе рад расветљава питање увоза и приказивања совјетских филмова у Краљевини СХС, односно Југославији. Без обзира на званичну политику државе која је одбијала да званично призна Совјетски Савез до 1940, увоз филмова из социјалистичке државе указује на постојање извесних трговинских и културних односа између две земље.

Кључне речи:
совјетски филм, Краљевина Југославија, цензура, српско-руски односи

Nazad