Токови историје 1/2016

Бојан Ђокић

Опуномоћени посланик ФНРЈ у Ослу

Апстракт:
Рад има за циљ да анализира све доступне податке о убиству 14 српских цивила из Старог Грацка и околине на жетви 23. јула 1999. године. Важно је поуздано утврдити чињенице, приказати непосредне околности и описати цео тај догађај.

Кључне речи:
Милош Московљевић, Посланик, ФНРЈ, Осло, Норвешка, Информбиро, Атлански пакт, Маршалов план

Nazad