Токови историје 1/2016

Др. Коста Николић

Српски и словеначки интелектуалци уочи распада  Југославије 1986–1989.

Апстракт:
У тексту се анализира сукоб српских и словеначких интелектуалаца хуманистичког и друштвеног „типа“ (историчари књижевности и књижевници, филозофи, социолози, политички теоретичари) у годинама уочи распада Југославије. Они су били предводници „новог таласа“ који је из темеља уздрмао комунистичку Југославију и на крају довео до њеног слома. И српска и словеначка интелектуална сцена позиционирале су се као алтернатива политичком систему у својим републикама. Посебно место у том процесу имали су писци, они су оживели стари романтичарски наратив о „одбрани нације“.

Кључне речи:
Југославија, Србија, Словенија, интелектуалци, национализам

Nazad