Токови историје 1/2016

Бојан Симић

Италијанска пропагандна офанзива у  Југославији током 1938. године

Апстракт:
У чланку се на основу извора и литературе анализира покушај италијанског пропагандног утицаја у Југославији током 1938. године. Као две најважније манифестације те офанзиве видимо изложбу Италијански портрет кроз векове у Музеју кнеза Павла и специјално издање листа Време посвећено Италији и успесима фашистичке владе. У склопу те пропагандне акције посматраћемо и организоване групне посете чланове владајуће партије које је финансирала Италија. Рад показује како је до те пропагандне иницијативе дошло, како се она развијала, колика су средства била уложена и који су резултати постигнути.

Кључне речи:
Италија, Југославија, фашизам, пропаганда, Време, Милан Стојадиновић

Nazad