1/2016

Чланци:

Др Миле БЈЕЛАЈАЦ
МЕНТAЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РAТA НA ОФИЦИРЕ И ЊИХОВО ВИЂЕЊЕ БAЛКAНСКОГ ПРОСТОРA: ИЗМЕЂУ ДВA РAТA, У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РAТУ И ПОРAТНОМ ПЕРИОДУ

Aпстракт            PDF

Др Коста НИКОЛИЋ
СРПСКИ И СЛОВЕНАЧКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ УОЧИ РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1986 – 1989.

Апстракт          PDF

Др Слободан СЕЛИНИЋ
НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1971.

Апстракт         PDF

Др Бојан СИМИЋ
ИТАЛИЈАНСКА ПРОПАГАНДНА ОФАНЗИВА У ЈУГОСЛАВИЈИ ТОКОМ 1938. ГОДИНЕ

Апстракт           PDF

Милана ЖИВАНОВИЋ
СОВЈЕТСКИ ФИЛМОВИ НА БИОСКОПСКОМ РЕПЕРТОАРУ У КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ

Апстракт           PDF

Раде РИСТАНОВИЋ
ИДЕОЛОШКА ОРИЈЕНТАЦИJA ЧЛАНОВА КЛУБА СТУДЕНАТА ЈРЗ СЛОВЕНСКИ ЈУГ

Апстракт           PDF

Бојан ЂОКИЋ
УБИСТВО ЖЕТЕЛАЦА ИЗ СТАРОГ ГРАЦКА И ОКОЛИНЕ

Апстракт           PDF

Историографија:

Др Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ
МИЛОРАД ЕКМЕЧИЋ – ИСТОРИЧАР ЈУГОСЛАВИЈЕ

PDF

Прикази:

Александар СИЛКИН
Первая мировая война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории, ред. Е. П. Серапионова. Москва, 2015. 

PDF

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Vladimir Geiger, Branko Kranjčev. Radni logor Šipovac-Našice 1945.–1946. Našice, 2015.

PDF

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Александар Стојановић. Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића. Београд, 2015.

PDF

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, Слободанка Цветковић. Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941–1944. – окупациона управа, избеглице и просвета. Пожаревац, 2015.

PDF

Александар СТОЈАНОВИЋ
Бранислав Божовић. Специјална полиција у Београду 1941–1944. Београд, 2014.

PDF

Душан БАЈАГИЋ
Pieter Troch. Nationalism and Yugoslavia: Education, Yugoslavism and the Balkans before World War II. London – New York, 2015.

PDF

Александар ЛУКИЋ
Милан Ранђеловић. Записи о Нишу (1877–1914). Београд, 2014.

PDF

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ
Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица Пешић. Милунка Савић – витез Карађорђеве звезде и Легије части. Београд – Нови Сад, 2015.

PDF