1/2021

Našim čitaocima

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP

 

ČLANCI

Sonja DUJMOVIĆ

KAKO JE NESTALA REVOLUCIJA – SLUČAJ GAVRILA PRINCIPA

Apstrakt            PDF

 

Mile BJELAJAC

RATNI GUBICI SRBIJE U PRVOM SVETSKOM RATU – KONTROVERZE OKO BROJEVA

Apstrakt            PDF

 

Kristina JORGIĆ STEPANOVIĆ

MILICA ĐURIĆ TOPALOVIĆ I ŽENSKO PITANјE U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI

Apstrakt            PDF

 

Igor VUKADINOVIĆ

PROSVETNA POLITIKA KRALjEVINE ALBANIJE NA KOSOVU I METOHIJI TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

Apstrakt            PDF

 

Natalija DIMIĆ

OBRAČUN SA TITOISTIMA U SOVJETSKOJ OKUPACIONOJ ZONI NEMAČKE: SLUČAJ LEONARD

Apstrakt            PDF

 

Vladimir Lj. CVETKOVIĆ

EKONOMSKI ODNOSI JUGOSLAVIJE I RUMUNIJE 1945–1948. GODINE

Apstrakt            PDF

 

Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ

PIONIRSKI GRAD U ZAGREBU PEDESETIH GODINA 20. VEKA: LABORATORIJA SOCIJALISTIČKOG DETINјSTVA

Apstrakt            PDF

 

ESEJI

Todor KULJIĆ

KONTRASEĆANјE LEVICE: NAČELA

Apstrakt            PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Čedomir ANTIĆ

KONTRAFAKTUALNA ISTORIJA KAO DEO NAUČNE DISCIPLINE

Apstrakt            PDF

 

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

SRPSKO-ALBANSKI ODNOSI U ALBANSKOM UDžBENIKU IZ ISTORIJE ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NA KOSOVU I METOHIJI

Apstrakt            PDF


GRAĐA

Jaroslav Valerijanovič VIŠNјAKOV

TAJNI IZVEŠTAJI RUSKOG POSLANIKA O PREVRATU 29. MAJA 1903. GODINE

Apstrakt            PDF

 

IN MEMORIAM

Prof. dr Sava Živanov (1929–2021)

PDF

 

PRIKAZI


Srđan MIĆIĆ

Dalibor Denda. Šlem i šajkača. Vojni faktor i jugoslovensko-nemački odnosi (1918–1941). Novi Sad: Matica srpska, 2019.

PDF

 

Slobodan SELINIĆ

Dr Dragomir Bondžić. Sto godina Zavoda za intelektualnu svojinu. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2020.

PDF

 

Dimitrije MATIĆ

Veljko Vujačić. Nacionalizam, mit i država u Rusiji i Srbiji: dublji uzroci raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije. Beograd: Clio, 2019.

PDF

 

Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ

Dragan Cvetković. Od Topovskih šupa do Sajmišta. Kvantitativna analiza holokausta u okupiranoj Srbiji. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2020.

PDF

 

Ranka GAŠIĆ

Marie-Janine Calic. Tito. Der ewige Partisan. Eine Biographie. München: C. H. Beck Verlag, 2020.

PDF

 

Anđelija MILADINOVIĆ RADONJIĆ

The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Abingdon – New York: Routledge, 2020.

PDF

 

Bogdan ŽIVKOVIĆ

Patrick Karlsen. Vittorio Vidali. Vita di uno stalinista (1916–56). Bologna: il Mulino, 2019.

PDF

 

Rastko LOMPAR

Vukašin Maksić. Ideologija Ljotićevog Zbora i njeni savremeni pojavni oblici. Beograd: Kreativna radionica Balkan, 2019.

PDF

 

Natalija DIMIĆ

German-Balkan Entangled Histories in the Twentieth Century. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2020.

PDF

 

Vladan JOVANOVIĆ

Florian Biber. Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu. Beograd: Biblioteka XX vek, 2020.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA


Natalija DIMIĆ

Predavanje prof. dr Mari-Žanin Čalić Tito i nemačko pitanje, 26. 11. 2020.

PDF

 

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Međunarodna konferencija Cultural Heritage, Environment, Scientific Researches and Tourism under the Pandemic Circumstances, Ohrid-Vodici, 17–19. 1. 2021.

PDF

 

Nemanja RADONJIĆ

Međunarodna radionica Pokret nesvrstanih i socijalistička Jugoslavija: istraživanje društvenih, političkih, kulturnih i ekonomskih imaginacija, 23–26. 2. 2021.

PDF