1/2020

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autore


Članci

Goran MILORADOVIĆ
HRVATSKI „RAŠOMON“: JUGOSLOVENSKA ŠTAMPA O POKOLjU U KERESTINCU 16. APRILA 1936. GODINE

Apstrakt            PDF

Dejan D. ANTIĆ
NIŠ POD OKUPACIJOM U PRVOM SVETSKOM RATU – KRAJ 1915. I POČETAK 1916. GODINE

Apstrakt            PDF

Vesna ĐIKANOVIĆ
ULOG ZA BUDUĆNOST – ŠKOLOVANjE SRPSKIH STUDENATA U AMERICI 1919–1924.

Apstrakt            PDF

Sonja DUJMOVIĆ
URBANA KULTURA I KOLEKTIVNO PAMĆENJE – SPOMENIK KRALJU PETRU OSLOBODIOCU U SARAJEVU

Apstrakt            PDF

Aleksandar ŽIVOTIĆ
SOVJETSKA DIPLOMATIJA O PRVIM DANIMA OKUPACIJE SRBIJE (APRIL–JUN 1941)

Apstrakt            PDF

Aleksandar V. MILETIĆ
MILOVAN ĐILAS I FRANCUSKI SOCIJALISTI 1950–1954.

Apstrakt            PDF

Boris Sergejevič NOVOSELjCEV
SOVJETSKO-JUGOSLOVENSKI ODNOSI KRAJEM 60-IH I POČETKOM 70-IH GODINA 20. VEKA

Apstrakt            PDF

Istoriografija

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
SRPSKO-ALBANSKI ODNOSI U ALBANSKOM UDžBENIKU ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NA KOSOVU I METOHIJI

Apstrakt            PDF

Mihael ANTOLOVIĆ
DRUŠTVENA ISTORIJA NA NEMAČKI NAČIN – HANS-ULRIH VELER I ISTORIJSKA SOCIJALNA NAUKA

Apstrakt            PDF

Prikazi

Radmila RADIĆ
Margareta Matijević. Između partizana i pristojnosti: život i doba Svetozara Rittiga (1873–1961). Zagreb: Plejada, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, 2019.

PDF

Natalija DIMIĆ
Danijel Kežić. Bauen für den Einheitsstaat. Die Eisenbahn Belgrad–Bar und die Desintegration des Wirtschaftssystems in Jugoslawien (1952–1976). Berlin–Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2017.

PDF

Aleksandar V. MILETIĆ
Aleksandar Raković. Crnogorski separatizam. Beograd: Catena mundi, 2019.

PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ
Local dimensions of the Second World War in Southeastern Europe, eds Xavier Bougarel, Hannes Grandits, Marija Vulesica. Routledge, 2019.

PDF

Natalija DIMIĆ
Aleksandar V. Miletić. Prelomna vremena. Milovan Đilas i zapadnoevropska socijalistička i socijaldemokratska levica 1950–1954. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019. Nikola Mijatov. Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950–1958. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019.

PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Petar Dragišić. Ko je pucao u Jugoslaviju? Jugoslovenska politička emigracija na Zapadu 1968–1980.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Petar Dragišić. Zidari tuđe sreće. Beogradska štampa o ekonomskom emigriranju iz Jugoslavije u Zapadnu Evropu krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Slobodan SELINIĆ
Velikogradištanska gimnazija 1879–1919.
Veliko Gradište: Srednja škola „Miloje Vasić“, 2019.

PDF

Slobodanka CVETKOVIĆ
Daglas Meriveder Dold. Avantura na Balkanu 1915. Novi Sad, 2018.

PDF

Petar DRAGIŠIĆ
Bojan Simić. Milan Stojadinović i Italija. Između diplomatije i propagande.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Nemanja RADONjIĆ
Jure Ramšak. (Samo)upravljanje intelekta. Družbena kritika v poznosocijalistični Sloveniji.
Ljubljana: Modrijan založba, 2019.

PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Michael Martens. Im Brand der Welten. Ivo Andrić, ein europäisches Leben.
Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2019.

PDF

Informacije o naučnim skupovima

Slobodan SELINIĆ
Međunarodna naučna konferencija W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, Bidgošč, 25–26. 9. 2019.

PDF

Slobodan SELINIĆ
Naučna radionica Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie, Prag, 8. 10. 2019.

PDF

Slobodan SELINIĆ
Naučni skup Brána nejen jazyku a literatuře otevřena, Beograd, 24–25. 10. 2019.

PDF

Natalija DIMIĆ
Međunarodna konferencija Novi poredak Jugoistočne Evrope posle Prvog svetskog rata. Planovi, realizacija, posledice/Die Neuordnung Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg. Pläne, Umsetzung, Folgen, Beograd, 31. 10. – 2. 11. 2019

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Međunarodna naučna konferencija The great powers influence on the security of small states, Ohrid, 23–25. 6. 2019.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Međunarodna naučna konferencija History, culture and research, Deva, Rumunija, 1–2. 11. 2019.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Naučni skup Nauka bez granica 3, Kosovska Mitrovica, 21–22. 9. 2019.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Međunarodna naučna konferencija Balkan express, Prag, Češka, 8–9. 11. 2019.

PDF