3/2018

Članci

Ljubodrag DIMIĆ Alojzije Stepinac pitomac Papskog zavoda Germanikum (1924–1931)

Apstrakt              PDF

Peter MIKŠA Jugoslovenstvo zapisano u spomenicima i denominacijama u Ljubljani

Apstrakt              PDF

Srđan MILOŠEVIĆ Uloga Narodnog fronta Jugoslavije u sprovođenju mera agrarne politike jugoslovenskih komunista na selu (1945–1953)

Apstrakt              PDF

Petar DRAGIŠIĆ Operacija Feniks u Jugoslaviji u leto 1972. godine i jugoslovensko-austrijski odnosi

Apstrakt              PDF

 

Istoriografija

 

Mihael ANTOLOVIĆ, Biljana ŠIMUNOVIĆ-BEŠLIN Istorija kao Vallis Aurea. Đorđe Stanković i modernizacija srpske istoriografije

Apstrakt              PDF

Latinka PEROVIĆ Historian Đorđe Stanković, Prof.  PhD (1944–2017)

Apstrakt              PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR O javnoj i primenjenoj istoriji

Apstrakt              PDF

 

Prikazi

 

Radmila RADIĆ Bojan Cvelfar. Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. Ljubljana, 2017.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ Slaviša Perić. Srpski dobrovoljački korpus 1941–1945. Beograd, 2018.

PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR Momčilo Isić. Miloš Moskovljević 1884–1968. Život i delo. Beograd, 2017.

PDF

Gordana KRIVOKAPIĆ JOVIĆ Spajajući Istok i Zapad. Spomenica dr Predraga Simića. Beograd, 2017.

PDF

Miloš TIMOTIJEVIĆ Ivan Stepanovič Jastrebov. Stara Srbija i Albanija: zabeleške s putovanja. Beograd, 2018.

PDF

Milana ŽIVANOVIĆ Rusija i slovenski svet u ratovima i konfliktima 19–21. veka, zbornik radova. Moskva, 2018.

PDF

Srđan MIĆIĆ Jaroslav Pánek. Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů. Praha, 2015.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ Politics of Enmity. Beograd, 2018.

PDF

Nemanja RADONJIĆ Saša Mišić. Pomirenje na Jadranu. Jugoslavija i Italija na putu ka Osimskim sporazumima iz 1975. Beograd, 2018.

PDF

Marko B. MILETIĆ Arpad Hornjak. Susreti i sukobi. Ogledi o srpsko-mađarskim odnosima. Beograd, 2017.

PDF

Ondržej VOJTJEHOVSKI Mihad Mujanović. Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918. Praha, 2018.

PDF

Milan PILJAK Vladimir Unkovski-Korica. The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to Non-Alignment.London, 2016.

PDF

Vladimir Lj. CVETKOVIĆ Mađari i Srbi sa dve strane promenjive granice 1941–1948, tematski zbornik radova. Budimpešta, 2016.

PDF

Vesna ĐIKANOVIĆ Slobodan P. Selinić. Srbija i jezički sukob u Jugoslaviji 1967. Beograd, 2017.

PDF

 

Informacije o naučnim skupovima

 

Davor STIPIĆ, Nemanja RADONJIĆ Međunarodni naučni skup i doktorska radionica History fest Sarajevo, Sarajevo, 31. 5. – 3. 6. 2018.

PDF

Nemanja RADONJIĆ, Natalija DIMIĆ Doktorska radionica Jugoslavija i globalna 1968: konteksti, perspektive, odjeci, Pula, 29. 8. – 1. 9. 2018.

PDF

Milan PILJAK Međunarodna konferencija The Yugoslav Laboratory of Political Innovation: The Origins, Synthesis and International Inluences of Self-Management Socialism, Kopar, 10–11. 5. 2018.

PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ Naučni skup Smederevski kraj i Podunavlje kroz istoriju, Smederevo, 5. i 6. 10. 2018.

PDF

Slobodan SELINIĆ Međunarodna naučna konferencija Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd, 27–28. 9. 2018.

PDF