1/2019

Чланци

Бојан СТОЈНИЋ Организација здравствене и социјално-хигијенске службе у Врбаској бановини (1929–1941)

Апстракт              ПДФ

Siniša LAJNERT Dioničarsko društvo vicinalne željeznice Ruma–Klenak (1901–1933)

Апстракт              ПДФ

Урош Д. МИКЕТИЋ Никола Пашић на карикатурама Политике 1921–1929. године

Апстракт              ПДФ

Милана ЖИВАНОВИЋ Улога команде Црвене армије у подизању гробних места совјетских војника у Србији

Апстракт              ПДФ

Немања Д. АНДРИЈАШЕВИЋ Рад проф. др Ђока Слијепчевића у Институту за југоисточну Европу (Südosteuropa Institut) у Минхену 1955–1975.

Апстракт              ПДФ

Јован ЧАВОШКИ Чувајући „дух Хелсинкија“: Југославија и континуитет КЕБС-а 1975–1976.

Апстракт              ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ Сукоб Савеза књижевника Југославије и Савеза књижевника Бугарске око македонског језика 1966–1987.

Апстракт              ПДФ

 

Прикази

Срђан Мићић Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939. Београд, 2018.

ПДФ

Божица Ж. Славковић Мирић Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929–1941. Београд, 2018.

ПДФ

Јелена Рафаиловић Развој индустрије на Балкану – Текстилна индустрија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Бугарској 1919–1929. Београд, 2018.

ПДФ

Сања Петровић Тодосијевић Отећемо светлост бучном водопаду. Реформа основношколског система у Србији 1944–1959. Београд, 2018.

ПДФ

Алексеј Тимофејев, Милана Живановић Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи. Београд, 2018.

ПДФ

British-Serbian relations from 18th to 21st centuries. ed. Slobodan Markovich. Београд, 2018.

ПДФ

Иван Ристић Милан Ракић у Софији. Београд, 2018.

ПДФ

Миљанa Ђорђевић, Љиљана Ђуровић „У ветром постављеним капутима“ Народно позориште Моравске бановине у Нишу 1930–1941. Ниш, 2017.

ПДФ

Tito’s Yugoslavia. Stories Untold, I–II, ur. Gorana Ognjenović,Jasna Jozelić. New York, 2016

ПДФ

 

Информације о научним скуповима

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ Научни скуп Уметност и контекст: Вредности – локално и универзално,Универзитет у Нишу, Ниш, 16.11.2018.

ПДФ

Милана ЖИВАНОВИЋ Међународни научни скупПроблеми биографије руске дијаспоре у Краљевини Срба, Хрвата иСловенаца / Краљевини Југославији / Републици Србији, Москва, 2. 10. 2018.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ Конференција Сједињене Америчке Државе у друштвеними хуманистичким наукама у Србији, Београд, 6–7. 12. 2018.

ПДФ

Александар ЛУКИЋ Конференција Крај Великог рата:војне операције и мировни уговори, Београд, 25. и 26. 9. 2018.

ПДФ

Срђан МИЋИЋ XVII Balcanicum: Elity społeczne i ekonomiczne na Bałkanach, Познањ, 26–27. 10. 2018.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ Научни скуп Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Историјски архив Тимочка крајина, Зајечар, 1–2. 11. 2018.

ПДФ

Владан ЈОВАНОВИЋ Двадесет трећа годишња светска конвенција Удружења за изучавање националности, Институт Хариман Универзитета Колумбија, Њујорк, 3–5. 5. 2018.

ПДФ

Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ Међународни научни симпозијум 100 година од пробоја Солунског фронта, Битољ, 14–16. 9. 2018.

ПДФ