Токови историје 1/2019

Siniša Lajner

Dioničarsko društvo vicinalne željezniceRuma–Klenak (1901–1933) 

Apstrakt: U radu autor obrađuje organizaciju, poslovanje i likvidacijuDioničarskog društva vicinalne željeznice Ruma–Klenaku vremenskom periodu od 1901, kada je društvo osnovano, pa sve do 1933, kada je završena njegova likvidacija. Navedena privatna pruga bila je u državnoj eksploataciji, odnosno upravi.Temeljem sporazuma od 7. veljače 1931, država je otkupila pruge Dioničarskog društva vicinalne željeznice Ruma–Klenakpa je tako prestao i razlog njegovog postojanja. Društvo je 1932. ušlo u proces likvidacije, koji je završio 12. travnja 1933.

Ključne riječi: Dioničarsko društvo vicinalne željeznice Ruma–Klenak u Budimpešti/Zagrebu, dioničari, likvidacija, vicinalne željeznice

Rezime

U radu autor obrađuje organizaciju, poslovanje i likvidaciju Dioničarskog društva vicinalne željeznice Ruma–Klenak u vremenskom periodu od 1901, kada je društvo osnovano, pa sve do 1933, kada je završena njegova likvidacija. Sjedište Društva u Austrougarskoj monarhiji bilo je u Budimpešti, da bi se 1921. premjestilo u Zagreb. Pruga društva Ruma– Klenak otvorena je za promet 1901. godine. Navedena privatna pruga bila je u državnoj eksploataciji, odnosno upravi. Temeljem sporazuma od 7. veljače 1931, država je otkupila pruge Dioničarskog društva vicinalne željeznice Ruma–Klenak pa je tako prestao i razlog njegovog postojanja. Društvo je 1932. ušlo u proces likvidacije, koji je završio 12. travnja 1933. 

Nazad