Токови историје 1/2019

Бојан СТОЈНИЋ

Организација здравствене и социјално-хигијенске службе у Врбаској бановини (1929–1941)

Апстракт: У овом раду здравствена и социјално-хигијенска служба у Врбаској бановини представљена је за дубљу и ширу научну обраду, са свим својим сегментима, здравственим и социјално-хигијенским установама, организацијама, љекарима, апотекарима, бањама и установама у служби здравства. Кључну улогу у укупном здравству Врбаске бановине имао је њен први бан Светислав Тиса Милосављевић, који је својим способностима ширио и јачао укупни друштвени живот, а са њим и здравство, не само Бањалуке као бановинског центра већ и свих среских сједишта, општина и сеоских насеља.

Кључне ријечи: Врбаска бановина, Бански санитетски савјет, болнице, здравствене општине, социјално-хигијенске установе, Хигијенски завод, домови народног здравља, здравствене станице, амбуланте, здравство, бање, љекари, апотекари

Резиме

У овом раду је обрађенa oрганизација здравствене и социјално-хигијенске службе Врбаске бановине, која је, по оснивању Бановине 1929, била веома значајна и у укупном друштвеном животу. Захваљујући првом бану Светиславу Тиси Милосављевићу, здравство је почело да се развија и шири не само у њеном центру Бањалуци већи широм Бановине. Сама Бањалука добила је нове и значајне здравствене установе – Хигијенски завод и нову зграду болнице са више одјељења – које су биле значајне, како за град тако и за Бановину. Тако су и Бањалука и Бановина добиле више познатих љекара, чије сууслуге у сузбијању заразних и социјалних болести остале немјерљи-ве у значају за очување народа, посебно дјеце. Значај здравствених установа није велик само за градове већ и за села и сељаштво, којеје било хронично болесно, а његовим је лијечењем заустављено ширење заразних болести и спријечено његово прерано умирање. Временом је здравствена организација уређивана не самопреко болница у градовима, центру Бановине и сједиштима срезова већ и у општинским и сеоским насељима. У томе су значајне биле социјално-хигијенске установе – домови народног здравља, здравствене станице и сеоске амбуланте, у чијем ланцу централно мјесто заузима Хигијенски завод у Бањалуци.

Nazad