Токови историје 1/2019

Урош Д. МИКЕТИЋ

Никола Пашић на карикатурама Политике 1921–1929. године

Апстракт: Крупна политичка фигура прве четвртине XX века, Никола Пашић, обележио је својим радом почетни период Краљевине СХС. Истраживање приказује његову политичку активност двадесетих година XX века виђену кроз карикатуре листа Политика. Сходно свом доминантном утицају на правац југословенске политике, Пашић се врло често појављивао на карикатурама. У излагању смо формирали неколико тематских целина. Карикатуре се фокусирају на његову неприкосновену улогу у Радикалној странци и на домаћој политичкој сцени, односе са другим политичким субјектима (Џемијет, ХРСС–ХСС), a презентоване су и поједине личне црте. Формирана слика Пашића на карикатурама је била негативна.

Кључне речи: карикатура, Политика, Краљевина СХС, Никола Пашић, 1921–1929.

Резиме

У периоду између 1921. и 1929. године, у београдском дневном листу Политика објављено је на десетине карикатура са Николом Пашићем као главним ликом. Он је третиран у контексту партијске хегемоније, затим као доминантан политичар Краљевине СХС, као и кроз однос са одређеним странкама (Џемијет и ХРСС/ХСС Стјепана Радића), а приказане су и неке његове личне особине. Карикатуре су представљале суверену превласт Радикалне странке у контексту грубих обрачуна са унутрашњом опозицијом и њену доминацију на југословенској политичкој сцени. Међупартијски односи Пашића и Радикалне странке са Џемијетом и ХРСС/ХСС показали су сву политичку корупцију вође радикала када је у питању долазак на власт или опстанак, чак и по цену да они буду штетни по интересе властитог народа. Приказан као непринципијелан и недемократски политичар, у Политикиним карикатурама истицан је и његов скептицизам, непотизам и др. Према свему, слика која је формирана о Пашићу била је углавном негативна, без обзира на то да ли је његов карактер у страначком животу интерпретиран на државном нивоу, у правцу међустраначких односа или, у ужем смислу, наглашавањем одређених негативних особина.

Nazad