3/2012

Чланци:

Dr Massimo BUCARELLI
A LATE FRIENDSHIP: ITALIAN–YUGOSLAV RELATIONS IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY (1947–1992)

Апстракт            ПДФ

Проф. Др Милан РИСТОВИЋ
У СЕНЦИ ВОЈНЕ ДИКТАТУРЕ: ЈУГОСЛОВЕНСКО–ГРЧКИ ОДНОСИ 1967–1974. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Доц. др Александар ЖИВОТИЋ
ЈУГОСЛАВИЈА, АЛБАНИЈА И ЧЕХОСЛОВАЧКА КРИЗА (1968–1971)

Апстракт            ПДФ

Мр Јован ЧАВОШКИ
ЗЕМЉЕ АЗИЈЕ, АФРИКЕ И ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ У СЕЋАЊИМА И ДНЕВНИЦИМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДИПЛОМАТА

Апстракт            ПДФ

Милан ПИЉАК
ОД „ВЕЛИКОГ СКОКА“ ДО „ЈУЛСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ“: РЕФОРМЕ БУГАРСКОГ ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА 1958–1968. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ
 
Др Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ
ПОД БУДНИМ ОКОМ ПАРТИЈЕ. КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ ЖИВОТ У СРПСКИМ ГРАДОВИМА 1945–1955.

Апстракт            ПДФ

Др Александар РАКОВИЋ
САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МУЗИЧКА ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У СПОРУ ОКО РОКЕНРОЛА (1971–1981)

Апстракт            ПДФ

Мр Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ
НА ПУТУ. РЕПАТРИЈАЦИЈА ДЕЦЕ, ПРИПАДНИКА НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 1948–1956.

Апстракт            ПДФ

Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ
ЖИВОТ У СЕНЦИ ЗЛА – НАСИЉЕ У БРАКУ И ПОРОДИЦИ

Апстракт            ПДФ

Др Срђан ЦВЕТКОВИЋ
„ПРОЦЕС ШЕСТОРИЦИ“: ПОЧЕТАК КРАЈА ИДЕОЛОШКОГ ПРОГОНА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СРБИЈИ

Апстракт            ПДФ

Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ
САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ ПАТРИОТА – АНТИФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РУСКИХ ЕМИГРАНАТА У СРБИЈИ 1941–1945.

Апстракт            ПДФ

Др Радмила РАДИЋ
ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ МРЕЖЕ АНГЛОФИЛСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ ТОКОМ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Апстракт            ПДФ
 
Др Владимир ПУТЯТИН
АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КОРОЛЕВСТВЕ СХС

Апстракт            ПДФ

Александар ЛУКИЋ
ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ 1920. И ОДНОСИ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РЕПУБЛИКАНСКОЈ ЕМИГРАЦИЈИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА (ЧИКАГУ)

Апстракт            ПДФ

Др Андреј Л. ШЕМЯКИН
ГЕНЕРАЛ „ОТ КОММЕРЦИИ“. М. Г. ЧЕРНЯЕВ В СЕРБИИ В 1879–1881 ГГ.

Апстракт            ПДФ


Интердисциплинарна истрживања:

Др НАТАША ДАНИЛОВИЋ ХРИСТИЋ
БЕЗБЕДНОСТ ЖЕНА У САВРЕМЕНОМ ЈАВНОМ ПРОСТОРУ БЕОГРАДА И ДОПРИНОС ФЕМИНИСТИЧКИХ СТУДИЈА АСПЕКТУ УРБАНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Апстракт            ПДФ

 

Прикази:

Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2005. (Дејан Зец)

Момчило Исић, С народом, за народ, о народу. Сретен Вукосављевић 1881–1960. ИНИС, Београд, 2012. (Др Гордана Кривокапић Јовић)

Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction, Basingstoke, 2012. (Василије Драгосављевић)

Александар Раковић, Рокенрол у Југославији 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву, Архипелаг, Београд, 2011. (Дејан Зец)

Драгутин Ј. Ранковић, Свакодневни живот под окупацијом 1941–1944. Искуство једног Београђанина, приредили: Наташа Милићевић и Душан Никодијевић, ИНИС, Београд, 2011. (Дејан Зец)


Научни живот:

Информације о научним скуповима, конференцијама и симпозијумима:
 
Дејан ЗЕЦ, Трибина: Из истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије

Александар В. МИЛЕТИЋ, Међународна научна конференција: Личност и дјело Милована Ђиласа Никшић, 20–21. април 2012.
 
Александар СТОЈАНОВИЋ, Десничини сусрети 2012: Интелектуалци и рат, 1939-1947. године, Задар 14–15. септембра 2012. године

Дејан ЗЕЦ, International Conference: Archives, History and Politics in XIX–XXI Centuries Romania(Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX–XXI), Bucharest, September 21–22. 2012