2/2021

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP

 

ČLANCI

Jelena JOVANOVIĆ SIMIĆ, Dragomir BONDžIĆ

STEVAN IVANIĆ (1884–1948) – PRILOG ZA BIOGRAFIJU

Apstrakt            PDF

 

Nataša MILIĆEVIĆ, Miloš TIMOTIJEVIĆ

TRAMVAJ, FIJAKER I BICIKL: SAOBRAĆAJNA SVAKODNEVICA U OKUPIRANOM BEOGRADU 1941. GODINE

Apstrakt            PDF

 

Aleksandar RAKONјAC

IMPLEMENTACIJA SOVJETSKIH EKONOMSKIH METODA U JUGOSLOVENSKU PRIVREDU: INDUSTRIJA I RUDARSTVO (1945−1947)

Apstrakt            PDF

 

Jovan ČAVOŠKI

DRUGI BEOGRAD ILI DRUGI BANDUNG? JUGOSLAVIJA I BORBA ZA PREVLAST UNUTAR TREĆEG SVETA (1962–1965)

Apstrakt            PDF

 

Dimitrije MATIĆ

ULOGA KOMUNISTIČKE PARTIJE ŠPANIJE U USPOSTAVLjANјU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU BEOGRADA I MADRIDA NAKON FRANKOVE SMRTI

Apstrakt            PDF

 

Jan PELIKAN, Ondrej VOJTJEHOVSKI

ČEHOSLOVAČKA I JUGOSLAVIJA U DRUGOJ POLOVINI SEDAMDESETIH GODINA 20. VEKA

Apstrakt            PDF

 

Nikica BARIĆ

DUBROVAČKI DANI ALEKSANDRA RANKOVIĆA 1970–1983.

Apstrakt            PDF

 

Slobodan SELINIĆ

IZBOR KADROVA IZ SRBIJE U PREDSEDNIŠTVO CK SKJ 1981–1983: POLITIČKE BORBE POSLE SMRTI JOSIPA BROZA

Apstrakt            PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Dragiša D. VASIĆ

KAKO JE I ZAŠTO PALA „DEKLARISANA ODBRANA ISTORIJE“ DUBRAVKE STOJANOVIĆ I HUSNIJE KAMBEROVIĆA?

Apstrakt            PDF

 

PRIKAZI

Nenad ANŽEL

Zoran M. Jovanović. Istorija ravnorečke župe i njenog okruženja – lice i naličja istorije srednjeg Pomoravlja. Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2019.

PDF


Srđan MIĆIĆ

Živko Avramovski. Nemci o Kraljevini Jugoslaviji 1920–1941, tom I, 1920–1929. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2020.

PDF

Srđan MIĆIĆ

Perica Hadži-Jovančić. The Third Reich and Yugoslavia: An Economy of Fear, 1933–1941. London: Bloomsbury Academic, 2020.

PDF

Zoran JANјETOVIĆ

Miroslav P. Lazić, Eksplozija u Smederevu 5. juna 1941. godine / 80 godina posle. Smederevo: Muzej u Smederevu, 2021.

PDF

Slobodan SELINIĆ

Arhivska građa u teoriji i praksi, zbornik radova, ur. Slobodanka Cvetković. Beograd: Arhivističko društvo Srbije, 2020.

PDF

Dimitrije MATIĆ

Jelena Đureinović. The Politics of Memory of the Second World War in Contemporary Serbia. Collaboration, Resistance and Retribution. Routledge, 2020.

PDF

Irina ANTANASIJEVIĆ

Milana Živanović. I krst i petokraka: Ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.

PDF

Bogdan ŽIVKOVIĆ

Federico Tenca Montini. La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945–1954. Bologna: il Mulino, 2020.

PDF

Miloš TIMOTIJEVIĆ

Petar Ristanović. Iluzija moći: srpski kritički intelektualci i komunistički režim. Beograd: Fondacija „Aleksandar Nevski“, IP „Princip“, 2020.

PDF

Momir NINKOVIĆ

Srđan Cvetković. Borislav Pekić: život buntovnika. Beograd: Catena mundi, 2020.

PDF

Milan PILjAK

The Economic History of Central, East and South-East Europe 1800 to the Present, ed. Matthias Morys. New York: Routledge 2021.

PDF

Emilija CVETKOVIĆ

Izazovi izučavanja ekonomske istorije u Srbiji, ur. Vesna Aleksić, Marko Miljković. Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2020.

PDF

Petar ĆURČIĆ

Nebojša Vladisavlјević. Antibirokratska revolucija. Beograd: Arhipelag, 2020.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA

Milana ŽIVANOVIĆ

Naučna konferencija 80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca: Novi pomaci ili revizije istorije, Kragujevac, 25. 5. 2021.

PDF

Natalija DIMIĆ

Diplomacy between Crisis and Cooperation: Fourth Conference of the New Diplomatic History Network, 26–28. 5. 2021.

PDF

Srđan MILOŠEVIĆ

Okrugli sto povodom stogodišnjice od usvajanja Vidovdanskog ustava, Pravni fakultet Univerziteta Union, 28. 6. 2021.

PDF