3/2017

Чланци:

Игор Крјучков
Србија и угарски Срби у извештајима Генералног конзулата Русијеу Будимпешти на почетку 20. века (1901–1909)

Апстракт              ПДФ

Пéтер Вукман
Политичке активности емиграната-ибеовацау Мађарској (1948–1953)

Апстракт              ПДФ

Јелена Ђуреиновић
Реинтерпретација 7. јула: Од прве устаничке пушкедо почетка грађанског рата

Апстракт              ПДФ

Наташа Милићевић
Аусвајси, страже и границе: путовања грађанау окупираној Србији 1941–1944

Апстракт              ПДФ

Драган Цветковић
Holokaust u Srbiji (Nemačko okupaciono područje) – numeričko određenje i kvantitativna analiza

Апстракт              ПДФ

Ненад Лајбеншпергер
Predstavljanje i utvrđivanje broja jugoslovenskih žrtavaDrugog svetskog rata od oslobođenja do 1951. godine

Апстракт              ПДФ

In Memoriam

Проф. др Ђорђе Станковић (1944–2017)

ПДФ

Проф. др Душан Батаковић (1957–2017)

ПДФ

Прикази

Михаил Белов
Србија и руска револуција 1917. Нове теме и изазови,тематски зборник радова. Београд: 
Институт за новију историју Србије, Институт славяноведения Российской академии наук, 2017

ПДФ

Перица Хаџи-Јованчић
Stephen G. Gross. Export Empire: German Soft Powerin Southeastern Europe, 1890–1945. Cambridge University Press, 2015

ПДФ

Смиљана Ђуровић
Др Зоран Лакић. Духовне вертикале Црне Горе.Цетиње: Светигора, 2016

ПДФ

Зоран Јањетовић
The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory,eds Katrin Boeckh, 
Sabine Rutar. London: Palgrave Macmillan, 2017

ПДФ

Зоран Јањетовић
Мирна Закић.Ethnic Germans and National Socialism in Yugoslaviain World War II. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2017

ПДФ

Сања Петровић Тодосијевић
Момчило Исић. Основно школство у крушевачком крају 1914–1941.
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017

ПДФ

Маја Луканц
Југославија и Пољска у XX веку, међународни тематски зборник радова са конференције 
Југословенско-пољски односи у XX веку. Београд, 2017

ПДФ

Зоран Јањетовић
Михаел Антоловић. Немачка мањина у Војводини (1918–1941). Друштво и политика. 
Сомбор: Педагошки факултет, 2017.

ПДФ

Информације о научним скуповима

Ненад Антонијевић, Бојан Ђокић
Научни скуп Наука и стварност, Источно Сарајево, 20. 5. 2017.

ПДФ

Владан Јовановић
Конференција о миграцијама 2017, Универзитет Харокопио, Атина (Грчка), 23–26. 8. 2017.

ПДФ

Владан Јовановић
Међународна конференција Динамика и политике предрасуда од 18. до 21. века, Универзитет Сапијенца, 
Рим, 23–24. 6. 2016.

ПДФ

Слободан Селинић
Међународна научна конференција Полска и Југослаwиа w XX wиеку.
Политyка – сполецнзстwо – култура, Униwерсyтет Казимиерза Wиелкиего w Бyдгосзцзy, 
Бидгошч (Пољска), 27–28. 9. 2017.

ПДФ

Слободан Селинић
Научна конференција Сан о граду, Андрићев институт, Андрићград (Вишеград), 17–19. 11. 2017.

ПДФ

Сања Петровић Тодосијевић
Радионица „Спаце ас а перспецтиве фор ресеарцх оф Yугославиа / Простор као перспектива за
истраживање Југославије“, 
Факултет за медије и комуникације, Београд, 7–8. 10. 2017.

ПДФ

Александар Раковић
Циклус дебата Срби и други народи у 20. и 21. веку: лекције из прошлости и савети за будућност, 
Љубљана, 26. 10. – 30. 11. 2017.

ПДФ