Драган ЦВЕТКОВИЋ

 

Холокауст у Србији (немачко окупационо подручје) – нумеричко одређење и квантитативна анализа

 

Апстракт: Рад представља покушај да се на основу делимично ревидираног пописа „Жртве рата 1941–1945“ прикаже страдање јеврејске заједнице са територије окупиране Србије. У раду је разматрана територијална припадност страдалих Јевреја, њихова полна, старосна и професионална структура, те околности и места њиховог страдања.

 

Кључне речи: холокауст, Јевреји, окупирана Србија, региони, полна, старосна и професионална структура, концентрациони логори, Топовске шупе, Сајмиште

Nazad