O nama

ISTORIJAT

Časopis Tokovi istorije nastao je iz redovne periodične publikacije Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije u formi zbornika radova Tokovi revolucije. Ovaj zbornik je počeo da izlazi 1967. godine i pod tim imenom je objavljivan do 1989. kao godišnjak. U tom periodu su objavljene knjige I–XXI i sveke 1/1988. i 1/1989. Urednici Tokova revolucije su bili: akademik Bogumil Hrabak (1967–1975), dr Milan Borković (1977. i 1978) i dr Jovan Dubovac (1981–1989). Od 1990. do 1993. časopis Instituta za noviju istoriju Srbije je nosio naziv Tokovi. Pod uredništvom dr Momčila Mitrovića objavljene su sveske 1/1990, 1/1991. i 1–2/1992.

Formu koju danas ima časopis je dobio 1993. Preimenovan je u Tokove istorije, dobio je novu strukturu sadržaja i grafički dizajn. Dinamika izlaženja je podrazumevala četiri, a od 2010. tri broja godišnje. Glavni i odgovorni urednici časopisa su bili: dr Latinka Perović (1993–2000), dr Mile Bjelajac (2000–2005. i 2009–2012), dr Radmila Radić (2005–2009) i dr Gordana Krivokapić Jović (2012–2016). Članci, prilozi, arhivski izvori i kritika obuhvatili su nove teme i nove istorijske trendove. Uz radove o ekonomskim i političkim organizacijama radničkog pokreta, istoriji srpskog društva između dva svetska rata i tokom Drugog svetskog rata, istorije vlasti i komunističke partije u socijalističkoj Jugoslaviji, na stranicama časopisa našli su mesto i radovi o društvenim idejama, trendovima modernizacije, političkim strankama, istoriji institucija, crkve i verskih odnosa, privrednom razvitku, društvenim slojevima, spoljnoj politici i međunarodnim odnosima u hladnoratovsko doba, značajnim ličnostima i državnicima, nacionalnim manjinama, porodici i položaju žena, prošlosti Srba van Srbije, privatnom životu, uzrocima i okolnostima raspada socijalističke Jugoslavije, vrednovanju strane istoriografije i njenog viđenja jugoslovenske istorije i dr.

Danas Tokovi istorije izlaze u tri sveske godišnje, pri čemu treća sveska izlazi pretežno na engleskom jeziku. Svi radovi se šalju na dve obostrano anonimne recenzije (Double-blind peer review). Politika časopisa je da objavljuje samo originalne naučne radove koji ispunjavaju visoke naučne standarde i koji su posvećeni proučavanju prošlosti od početka 20. veka do danas, uz otvorenost za interdisciplinarni pristup. Od broja 2/2016. časopis Tokovi istorije se nalazi na ERIH PLUS listi.

 

REDAKCIJA

Glavni i odgovorni urednik:
Dr Slobodan Selinić

Redakcija:
Dr Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju, Beograd
Prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Beograd
Doc. dr Aleksandar Životić, Filozofski fakultet, Beograd
Prof. dr Stevan Pavlović, Univerzitet u Sautemptonu
Prof. dr Jan Pelikan, Karlov univerzitet, Prag
Dr Jelena Guskova, Institut za slavistiku RAN, Moskva
Dr Diana Miškova, Centar za napredne studije, Sofija
Dr Vladimir Gajger, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Dr Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
Dr Vesna Đikanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Sekretar redakcije:
Dr Srđan Milošević, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

 

INDEKSIRANjE

Časopis Tokovi istorije se nalazi na ERIH PLUS listi:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488333

Radovi objavljeni u Tokovima istorije se mogu pronaći u sledećoj bazi:

https://www.ceeol.com/