Dr Aleksandar Raković

Aleksandar Raković (Beograd, 1972) diplomirao je, magistrirao i doktorirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu Jugoslovenska javnost i Irska revolucija 1916–1923. odbranio je 10. jula 2007. na Katedri za istoriju Jugoslavije. Doktorsku disertaciju Rokenrol u Jugoslaviji 1956–1968. Izazov socijalističkom društvu odbranio je 18. januara 2011. takođe na Katedri za istoriju Jugoslavije. Viši naučni saradnik je u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu.

Autor je devet monografija, urednik je pet zbornika naučnih radova i tematskih brojeva naučnih časopisa. Na Desetom međunarodnom sajmu knjiga „Trg od knjige“ u Herceg Novom (2012) knjiga Rokenrol u Jugoslaviji 1956–1968. proglašena je za izdavački poduhvat godine. Nacionalni arhiv Indonezije dodelio mu je 2015. nagradu za „izvanrednu posvećenost zaštiti, čuvanju, istraživanju i objavljivanju diplomatske arhivske građe“ za knjige na srpskom i engleskom jeziku Jugoslavija – Indonezija 1945–1967.

Izabrani radovi:

Jugosloveni i Irska revolucija 1916–1923. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Univerzitet i srpska teologija: istorijski i prosvetni kontekst osnivanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2010. (sa Bogoljubom Šijakovićem.

Rokenrol u Jugoslaviji 1956–1968. Izazov socijalističkom društvu. Beograd: Arhipelag, 2011.

Jugoslavija – Indonezija 1945–1967: istraživanja i dokumenta. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2014, (autor i priređivač sa LJubodragom Dimićem i Miladinom Miloševićem).

The University and Serbian Theology: The Historical and Educational Context of the Establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade. Los Angeles: Sebastian Press, 2014, (with Bogoljub Šijaković).

Srbi i religijski intervencionizam 1991–2015: Politički aspekti verskih izazova srpskoj državi i crkvi posle raspada Jugoslavije. Beograd: Hrišćanski kulturni centar, 2015.

Yugoslavia – Indonesia 1945–1967: research and documentation. Belgrade–Jakarta: Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015, (author & editor with Ljubodrag Dimić and Miladin Milošević).

Istorija, vera, politika. Beograd: Otačnik, Pravoslavlje, Bernar, 2016.

Crnogorski separatizam. Beograd: Katena mundi, 2019.