Dr Dragan Bakić

Dragan Bakić je viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u kome je zaposlen od leta 2012, nakon nešto više od godinu dana pošto je odbranio svoju doktorsku disertaciju u Univerzitetu u Lidsu (University of Leeds), u Velikoj Britaniji. Naslanjajući se na doktorsku tezu, njegova istraživačka interesovanja fokusirala su se na britansku politiku prema podunavskoj Evropi, kao području koje obuhvata i Balkan i srednjoevropski region. Nakon povratka u Srbiju, Bakić se posvetio i istraživanjima iz oblasti istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana, pre svega spoljne politike i međunarodnih odnosa, u prvoj polovini dvadesetog veka. Autor je monografije Britain and Interwar Danubian Europe: Foreign Policy and Security Challenges, 1919-1936 (London: Bloomsbury, 2017), kao i većeg broja manjih priloga u eminentnim domaćim i međunarodnim časopisima i drugim publikacijama. Od skorijeg vremena bavi se političkom biografijom Milana Stojadinovića i srpskom desnicom u Kraljevini Jugoslaviji. Spoj ove dve teme dao je osnovu za sadržaj tek započetog projekta The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941 finansiranog od strane Fonda za nauku u okviru Promis programa, čiji je Bakić rukovodilac (2020-2022).

Izabrani radovi:

-        “Dealing with a ‘17 Stone Germany’: British Foreign Policy towards Danubian Europe, 1936-1939”, in Aliaksandr Piahanau and Bojan Aleksov, eds, Wars and Betweenness: Big Powers in Middle Europe 1918-1945 (Budapest-New York: Central European University Press, 2020), 41-59.   

-        “The Serbian Minister in London, Mateja Bošković, the Yugoslav Committee, and Serbia’s Yugoslav Policy in the Great War, 1914-1916”, Balcanica, L (2019), 173-215.

-        “Milan Stojadinović, the Croat Question and the International Position of Yugoslavia, 1935-1939”, Acta Histriae, vol. 26, issue 1 (2018), 207-228.

-        “Note on the Fotić Document”, The Historian, vol. 79, issue 4 (2017), 820-823.

-        Britain and Interwar Danubian Europe: Foreign Policy and Security Challenges, 1919-1936 (London: Bloomsbury, 2017)

-        “Nikola Pašić and the Foreign Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1919-1926”, Balcanica, XLVII (2016), 285-316.

-        “Prilog za biografiju: politička karijera Uroša Desnice u vremenu iskušenja (1919-1941)”, u Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, ur., Vladan Desnica i Split 1920.-1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. (Zagreb: Filozofski fakultet, 2015), 235-257.

-        “The Italo-Yugoslav Conflict over Albania: a View from Belgrade, 1919-1939”, Diplomacy & Statecraft, vol. 25, no. 4 (December 2014), 592-612.

-        “‘Must Will Peace’: the British Brokering of ‘Central European’ and ‘Balkan Locarno’, 1925-1929”, Journal of Contemporary History, vol. 48, no. 1 (January 2013), 24-56.

-        “Diplomacy and Loans: the Foreign Office, Economic Reconstruction and Security in South-Eastern Europe in the 1920s”, The International History Review, vol. 34, no. 4 (December 2012), 631-653.

Webpage: http://www.balkaninstitut.com/saradnici.html