Prof. dr Arpad Hornjak

Arpad Hornjak (Darmštat, 21. Jun 1971) je vanredni profesor istorije na Univerzitetu u Pečuju (Mađarska) i viši naučni saradnik na Institutu za istoriju Mađarske akademije nauka. Hornjak predaje istoriju mađarske spoljne politike u 19. i 20. veku i istoriju Balkana. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju istoriju mađarsko-jugoslovenskih odnosa u dvadesetom veku. Autor je i priređivač nekoliko knjiga i većeg broja članaka u mađarskim i inostranim naučnim časopisima.

Izabrani radovi:

-        Susreti i sukobi. Ogledi o srpsko-mađarkim odnosima. Clio, Beograd, 2017. pp. 387.

-        A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel. Délszláv levéltári források Magyarországról 1919-1941. Kronosz-MTA BTK TTI, Pécs-Budapest, 2016. pp. 322.

-        Mađari i Srbi sa dve strane promenjive granice 1941-1948. (edited volume) Mađarska akademija nauka Filozofski istraživački centar Istorijski institute. Budimpešta, 2016. pp. 383.

-        Magyarok és szerbek a határ két oldalán 1941-1948. (edited volume) Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2016. pp. 405.

-        Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations, 1918-1927. East European Monographs Columbia University Press, 2013., 439 pp.

-        Találkozások-ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar-szerb kapcsolatok történetéből Bocz Nyomda és Kiadó, Pécs, 2010., 192 pp.

-        Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Milan Glibonjski visszaemlékezései Források Pécs Történetéből, 2. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006., 157. Pp.

-        Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Forum, Novi Sad, 2004., 355 pp.

Webpage: https://modernkor.tti.btk.pte.hu/tartalom/dr_habil_hornyak_arpad_egyetemi_docens