Dr Vesna Đikanović

Vesna Đikanović (1973) doktorirala na Katedri za Istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je kao naučni saradnik na Institutu za noviju istoriju Srbije. Objavila je jednu monografiju i autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Bavi se istraživanjem društvene istorije, istorije migracija, pitanjem identiteta.

Izabrani radovi:

Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko iskustvo 1918-1941. Beograd: INIS 2012.

- „Jugoslovenska država i iseljenici. Propagandni rad među jugoslovenskim iseljenicima u SAD od 1945. do 1948“, Tokovi istorije 1-2/2005, Beograd 2005, 145-159.

„Prilog istraživanju istorije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama od 1919. do 1926.“, Tokovi istorije 1-2/2006, Beograd 2006, 113-124.

-„O nekim aspektima u funkcionisanju srpskih iseljeničkih škola u Sjedinjenim Američkim Državama 1919-1941“, Srbi i Jugoslavija – država, društvo, politika, Zbornik radova, Beograd 2007, 351-363.                                                                      

-„Amerika uprkos svemu: ilegalno useljavanje u SAD 1919-1941 godine“, Tokovi istorije 4/2007, Beograd 2007,  137-152.                                                               

-„Sava N. Kosanović- jugoslovenski ambasador u Vašingtonu 1946-1950.“, Jugoslovenska diplomatija 1945-1961, Zbornik radova, Beograd, 2012. 271-290.

- „More than just a piece of paper. Yugoslav citizenship policies and immigration in the USA 1918-1941“. Staatsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und sociale Rechte in ӧstlichen Europa, Zbornik radova, Institut fur Ost- und Sudosteuropaforschung, Regensburg 2014, p. 83-95.

-„Jugoslovenska vojna misija u Kanadi (1942-1943) – iskustvo jednog neuspeha“, Vojnoistorijski glasnik 1/2018, Beograd 2018, 125-159.