2/2014

Članci:

Dr Ranka GAŠIĆ
STRANI KAPITAL U ELEKTRIFIKACIJI BEOGRADA 1918–1941. SLUČAJ ELEKTRIČNE CENTRALE „SNAGA I SVETLOST“

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar R. MILETIĆ
ZLOUPOTREBE STATUSA „ZAŠTIĆENOG STANARA“ U JUGOISTOČNOJ I ISTOČNOJ SREDNjOJ EVROPI, 1918–1928.

Apstrakt            PDF

Dr Goran LATINOVIĆ
JUGOSLOVENSKO‒NORVEŠKI ODNOSI (1920‒1941)

Apstrakt            PDF

Relja KNEŽEVIĆ
DIREKTAŠI: REVOLUCIONARNO-SINDIKALISTIČKA STRUJA UNUTAR SRPSKE SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE 1906–1912.

Apstrakt            PDF

Dr Vera GUDAC DODIĆ
STATE POLICY AND WOMAN’S IDENTITY IN SOCIALISM

Apstrakt            PDF

Dr Jan PELIKAN
KOSOVO U PRVIM MESECIMA 1968. GODINE

Apstrakt            PDF

Dr Slobodan SELINIĆ
JOSIP BROZ U ISTOČNOJ SRBIJI, 21–22. SEPTEMBAR 1969.

Apstrakt            PDF


Istoriografija:

Dr Boris MILOSAVLjEVIĆ
SLOBODAN JOVANOVIĆ – ISTORIOGRAFIJA I METODOLOGIJA

Apstrakt            PDF

Dr Dragana STOJANOVIĆ
PROBLEMATIKA NEIZRECIVOSTI HOLOKAUSTA I PITANjE POZICIJE ŽENA U HOLOKAUSTU

Apstrakt            PDF


Prikazi:

Dr Slobodan SELINIĆ
V. Lj. Cvetković, Pogled iza gvozdene zavese. Jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu 1953–1958, Beograd, 2013.

Aleksandar LUKIĆ
Zoran Milojković, Žitkovac: sećanje na zaborav, Aleksinac, 2013.

Vojislav LALETIN.
Momčilo Mitrović, Milosrdni anđeo među Srbima (dnevnik 1999), Beograd, 2013.

Aleksandar LUKIĆ
Milan Gulić, Kraljevina Jugoslavija i Dunav, Beograd, 2014.

Dr Zoran JANjETOVIĆ
Marica Karakaš Obradov, Novi mozaici nacija u „novim poredcima“. Migracije stanovništva na hrvatskom području tijekom Drugog svjetskog rata
i poraća, Zagreb, (Hrvatski institut za povijest) 2014.

Aleksandar LUKIĆ
Danilo Šarenac, Top, vojnik i sećanje. Prvi svetski rat i Srbija
1914–2009, Beograd, 2014.

Aleksandar LUKIĆ
Danilo Šarenac, Top, vojnik i sećanje. Prvi svetski rat i Srbija 1914–2009, Beograd 2014.