1/2023

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autore

Naslovna, impresum

 

ČLANCI

Jaroslav Valerijanovič VIŠNJAKOV

Energetska politika Ruskog carstva na Balkanu krajem XIX i početkom HH veka

Apstrakt            PDF

Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ, Ivana KRSTIĆ MISTRIDŽELOVIĆ

Obavezno socijalno osiguranje radnika u jugoslovenskoj kraljevini 1922–1939.

Apstrakt            PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Jugoslovenski diplomata u Albaniji – Velimir Stojnić

Apstrakt            PDF

Aleksandar RAKONJAC

Da li su ostvareni glavni ciljevi Petoletke? Prilog proučavanju razvoja teške industrije u Jugoslaviji (1947−1952)

Apstrakt            PDF

Srđan CVETKOVIĆ

Neprijateljska propaganda, napadi na organe reda i propagandno delovanje stranih obaveštajnih službi u socijalističkoj Jugoslaviji 1953–1973.

Apstrakt            PDF

Petar DRAGIŠIĆ

Klerikalna katolička emigracija iz Jugoslavije šezdesetih godina

Apstrakt            PDF

Milan GULIĆ, Nebojša STAMBOLIJA

U predasima između bitaka: Prvo fudbalsko prvenstvo Republike Srpske Krajine 1992/1993.

Apstrakt            PDF

Kosta NIKOLIĆ

„Dosije Markale“. Studija slučaja dva granatiranja Sarajeva 1994. i 1995. godine

Apstrakt            PDF

 

GRAĐA

Aleksandar STOJANOVIĆ

Pisma pravoslavnog sveštenika Vasilija Šurlana poglavniku Paveliću 1941. godine. Prilog istraživanju ideološke kolaboracije sa ustaškim režimom NDH

Apstrakt            PDF

Petar ŽARKOVIĆ

Zabeleška Veljka Mićunovića – prilog istoriji jugoslovenske diplomatije

Apstrakt            PDF

Andrea VENTO, Serđo VENTO

Italijanska spoljna politika i raspad Jugoslavije (1989–1992)

Apstrakt            PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Džon ZAMETICA

1914, ponovo: izvori protiv sofisterije

Apstrakt            PDF

Zoran JANJETOVIĆ

Široko, a preusko: Kritički osvrt na jednu hvale vrednu knjigu

Apstrakt            PDF

 

IN MEMORIAM

Gordana KRIVOKAPIĆ JOVIĆ

Ljubinka Trgovčević Mitrović(1948–2022)

PDF

Gordana KRIVOKAPIĆ JOVIĆ

Latinka Perović (1933–2022)

PDF

 

PRIKAZI

Milan ZAVADJIL

Boško Mijatović, Istorija državnih finansija Srbije 1876–1895.

Beograd: Arhipelag, 2021.

PDF

Goran LOŠIĆ

Đovani Ermete Gaeta, Srpska pesma, uredio dr Đordano Merliko.

Rim – Novi Sad: Sandro Teti – Arhiv Vojvodine, 2021.

PDF

Nikola KONESKI

Aleksandar Lukić, Jugoslovenska republikanska stranka u političkom životu Kraljevine Jugoslavije (1920–1941).

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.

PDF

Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ

Radosav Tucović, Dragi Jovanović i general Majsner na čelu policije u okupiranoj Srbiji. Analiza delatnosti Dragog Jovanovića i Augusta Majsnera u okupiranoj Srbiji 1941–1944.

Beograd: Institut za savremenu istoriju, Čigoja štampa, 2022.

PDF

Luka SAVČIĆ

Theodora K. Dragostinova, The Cold War from the Margins.

 A Small Socialist State on the Global Cultural Scene.

 Ithaca and London: Cornell University Press, 2021.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ

Jan Pelikan, Novim putevima. Kosovo 1958–1969.

Beograd: Službeni glasnik, 2022.

PDF

Jovana PERIŠIĆ

Transformacionnыe revolюcii v stranah Centralьnoй i Юgo-Vostočnoй Evropы. K 30-letiю sobыtiй. 1989–2019 gg.:

Centralьnaя i Юgo-Vostočnaя Evropa v XX–XXI vv.: issledovaniя i dokumentы. Vыp. 2, otv. red. K. V. Nikiforov.

Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2021.

PDF

Nikola OŽEGOVIĆ

Goran Latinović, Studentska brigada Vojske Republike Srpske (1994–1995). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci,

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2021.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA

Srđan MIĆIĆ

Naučni skup „Publicistika u razvoju društva i države II“,

Kraljevo, 17–18. avgust 2022.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Naučni skup „Srpske nacionalne integracije i dezintegracije kroz vremena“, Narodni muzej Leskovac, 14–15. oktobar 2022.

PDF