3/2013

Članci

Dr Momčilo Isić 
Miloš Moskovljević o vođstvu saveza zemljoradnika 1935–1941. drugi deo: vreme od 1935–1941.

Apstrakt            PDF

Dušan Bojković
Nacionalna politika komunističke partije Jugoslavije 1935–1937:
formiranje komunističkih partija Slovenije i Hrvatske

Apstrakt            PDF

Dr Vladan Jovanović
Negovanje dekretiranog pamćenja: nacionalne proslave i jubileji u Vardarskoj banovini

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar R. Miletić
Normativno regulisanje stambenog zakupa u Evropi 1914–1938.

Apstrakt            PDF

Rade Ristanović
Metodi borbe KPJ u Beogradu tokom jula 1941. godine

Apstrakt            PDF

Mr Sanja Petrović-Todosijević
„U svakom Bugarinu imali smo oca, a u Bugarki majku“. Jugoslovenska deca u Bugarskoj 1945. godine

Apstrakt            PDF

Dr Vera Gudac-Dodić
Jednoroditeljske porodice: društvena praksa i svakodnevica tokom druge polovine dvadesetog veka

Apstrakt            PDF

Dr Petar Dragišić
Emigriranje iz Srbije od šezdesetih godina xx veka do danas. kvantitativni pregled

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar Raković
Đon Lenon, levičarski aktivizam i Jugoslovenski socijalizam 

Apstrakt            PDF

Aleksandar Lukić
Jovan Dučić i Ljubomir Stojanović o jugoslovenskoj ideji 1929. godine 

Apstrakt            PDF

Građa

Dr Momčilo Mitrović
Logoraši umrli na Golom otoku u periodu 1948–1958. godine

Apstrakt            PDF

Naučna polemika

Srđan Milošević
O istoriji, pravu, ideologiji i moralu: (povodom prikaza knjige istorija pred sudom koji je napisao dr Zoran Janjetović)

Prilozi

Dr Momčilo Mitrović
„Ruski arhiv“ o prvom Svetskom ratu

In Memoriam

Petar Opalić 
Istraživanje nekih ratnih i mirnodopskih činilaca traumatizacije(autori Petar Opalić i Aleksandar Lešić)

Prikazi

Dr Momčilo Isić
Milorad Radojčić, DONjA BUKOVICA-selo kod Valjeva,  Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, Beograd, 2013.

Dr Zoran Janjetović
Árpád Hornyák, Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations 1918–1927, (Mađarsko-jugoslovenski diplomatski odnosi 1918–1927),

Srđan Mićić
Ot Skopie do Ženeva. Dimitъr Šalev – zaщitnik na malicistvata v Obщestvoto na narodite, (sъs. Dimitъr Mitev),  (od Skoplja do Ženeve, Dimitar Šalev – zaštitnik manjina pred Društvom naroda), Sofiя, 2012. 

Jelena Rafailović
Slobodan Vuković, Srpsko društvo i ekonomija (1918–1992), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2012. 

Milan Sovilj
Ondřej Vojtěchovský, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, (S Pragom protiv Tita! Jugoslovenska prosovjetska emigracija u Čehoslovačkoj) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2012. 
 
Informacije

Dejan Zec
Football 150 Conference, 2 – 4 September 2013. National Football Museum, Manchester, UK