2/2016

Чланци

Др Момчило Исић
Милош Московљевић, опуномоћени посланик ФНРЈ у Ослу

Апстракт          PDF

Проф. др Слободан Бјелица
„Плава књига“ и њена рецепција 1977. Године

Апстракт           PDF

Др Александар Р. Милетић
Сукоб станодаваца и подстанара, 1918–1928. Организација интересних група У Југоисточној и Источној Средњој Европи 

Апстракт          PDF

Др Јелена Рафаиловић
Аграрна реформа и индустријализација у Краљевини СХС – Студија случаја поседа Ђорђа Дунђерског

Апстракт         PDF

Мр Сања Петровић Тодосијевић
Однос комунистичке власти У Србији према „старом“ учитељском кадру после Другог светског рата 

Апстракт         PDF

Александар Ракоњац, Ма
Почеци привредног планирања У Југославији 1946. Године – Идеје, организација и институционализација

Апстракт        PDF

Никола Мијатов, Ма
Југославија и уједињавање Западне Европе 1950–1958.

Апстракт        PDF

Грађа

Др Ивана Добривојевић
Југословени о сиромаштву 1964. Трагом једног документа  

Апстракт         PDF

Прикази

Слободан Селинић
Традиција и трансформација: политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку, Зборник радова, књ. 1. Београд, 2015.

PDF

Наталија Димић, Ма
Igor Duda. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Александар Стојановић
Nenad Ž. Petrović. Ideologija varvarstva. Fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941). Beograd, 2015.

PDF

Наталија Димић, Ма
Andrea Matošević. Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Александар Стојановић
Јован Томовић. Времеплов Горњег Милановца у осамдесет осам казивања. Горњи Милановац, 2015.

PDF

Наталија Димић, Ма
Небојша Берец. Танјуг и међународно информисање. Београд, 2015.

PDF