2/2014

Articles

Dr Ranka Gašić
Strani kapital u elektrifikaciji Beograda 1918–1941. Slučaj električne centrale „Snaga i Svetlost“

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar R. Miletić
Zloupotrebe statusa „Zaštićenog stanara“ u Jugoistočnoj i Istočnoj srednjoj Evropi, 1918–1928.

Apstrakt            PDF

Dr Goran Latinović
Jugoslovensko‒Norveški odnosi (1920‒1941)

Apstrakt            PDF

Relja Knežević
Direktaši: revolucionarno-sindikalistička struja unutar Srpske Socijaldemokratske partije 1906–1912.

Apstrakt            PDF

Dr Vera Gudac Dodić
State policy and woman’s identity in socialism

Apstrakt            PDF

Dr Jan Pelikan
Kosovo u prvim mesecima 1968. godine

Apstrakt            PDF

Dr Slobodan Selenić
Josip Broz u istočnoj Srbiji, 21–22. septembar 1969.

Apstrakt            PDF

Historiography

Dr Boris Milosavljević
Slobodan Jovanović – istoriografija i metodologija

Apstrakt            PDF

Dr Dragana Stojanović
Problematika neizrecivosti holokausta i pitanje pozicije žena u holokaustu

Apstrakt            PDF

Reviews

Dr Slobodan Selinić
V. Lj. Cvetković, Pogled iza gvozdene zavese. Jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu 1953–1958, Beograd, 2013.

Aleksandar Lukić
Zoran Milojković, Žitkovac: sećanje na zaborav, Aleksinac, 2013. 

Vojislav Laletin
Momčilo Mitrović, Milosrdni anđeo među Srbima (dnevnik 1999), Beograd, 2013.

Aleksandar Lukić
Milan Gulić, Kraljevina Jugoslavija i Dunav, Beograd, 2014.

Dr Zoran Janjetović
Marica Karakaš Obradov, Novi mozaici nacija u „novim poredcima“. Migracije stanovništva na hrvatskom području tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, Zagreb, (Hrvatski institut za povijest) 2014.

Aleksandar Lukić
Danilo Šarenac, Top, vojnik i sećanje. Prvi svetski rat i Srbija 1914–2009, Beograd, 2014.