2/2014

Чланци:

Др Ранка ГАШИЋ
СТРАНИ КАПИТАЛ У ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ БЕОГРАДА 1918–1941. СЛУЧАЈ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЦЕНТРАЛЕ „СНАГА И СВЕТЛОСТ“

Апстракт            ПДФ

Др Александар Р. МИЛЕТИЋ
ЗЛОУПОТРЕБЕ СТАТУСА „ЗАШТИЋЕНОГ СТАНАРА“ У ЈУГОИСТОЧНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ, 1918–1928.

Апстракт            ПДФ

Др Горан ЛАТИНОВИЋ
ЈУГОСЛОВЕНСКО‒НОРВЕШКИ ОДНОСИ (1920‒1941)

Апстракт            ПДФ

Реља КНЕЖЕВИЋ
ДИРЕКТАШИ: РЕВОЛУЦИОНАРНО-СИНДИКАЛИСТИЧКА СТРУЈА УНУТАР СРПСКЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ 1906–1912.

Апстракт            ПДФ

Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ
STATE POLICY AND WOMAN’S IDENTITY IN SOCIALISM

Апстракт            ПДФ

Др Јан ПЕЛИКАН
КОСОВО У ПРВИМ МЕСЕЦИМА 1968. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Др Слободан СЕЛИНИЋ
ЈОСИП БРОЗ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ, 21–22. СЕПТЕМБАР 1969.

Апстракт            ПДФ


Историографија:

Др Борис МИЛОСАВЉЕВИЋ
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ – ИСТОРИОГРАФИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА

Апстракт            ПДФ

Др Драгана СТОЈАНОВИЋ
ПРОБЛЕМАТИКА НЕИЗРЕЦИВОСТИ ХОЛОКАУСТА И ПИТАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ ЖЕНА У ХОЛОКАУСТУ

Апстракт            ПДФ


Прикази:

Др Слободан СЕЛИНИЋ
В. Љ. Цветковић, Поглед иза гвоздене завесе. Југословенска политика према земљама народне демократије у суседству 1953–1958, Београд, 2013.

Александар ЛУКИЋ
Зоран Милојковић, Житковац: сећање на заборав, Алексинац, 2013.

Војислав ЛАЛЕТИН.
Момчило Митровић, Милосрдни анђео међу Србима (дневник 1999), Београд, 2013.

Александар ЛУКИЋ
Милан Гулић, Краљевина Југославија и Дунав, Београд, 2014.

Др Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Марица Каракаш Обрадов, Нови мозаици нација у „новим поредцима“. Миграције становништва на хрватском подручју тијеком Другог свјетског рата
и пораћа, Загреб, (Хрватски институт за повијест) 2014.

Александар ЛУКИЋ
Данило Шаренац, Топ, војник и сећање. Први светски рат и Србија
1914–2009, Београд, 2014.

Александар ЛУКИЋ
Данило Шаренац, Топ, војник и сећање. Први светски рат и Србија 1914–2009, Београд 2014.