2/2014

Чланци

Др Ранка Гашић
Sтрани капитал у електрификацији Bеограда 1918–1941. Sлучај електричне централе „Sнага и Sветлост“

Апстракт            ПДФ

Др Александар Р. Милетић
Злоупотребе статуса „Заштићеног станара“ у Југоисточној и Источној средњој Европи, 1918–1928.

Апстракт            ПДФ

Др Горан Латиновић
Југословенско‒Норвешки односи (1920‒1941)

Апстракт            ПДФ

Реља Кнежевић
Директаши: револуционарно-синдикалистичка струја унутар Српске Социјалдемократске партије 1906–1912.

Апстракт            ПДФ

Др Вера Гудац Додић
State policy and woman’s identity in socialism

Апстракт            ПДФ

Др Јан Пеликан
Косово у првим месецима 1968. године

Апстракт            ПДФ

Др Слободан Селенић
Јосип Броз у источној Србији, 21–22. септембар 1969.

Апстракт            ПДФ

Историографија

Др Борис Милосављевић
Слободан Јовановић – историографија и методологија

Апстракт            ПДФ

Др Драгана Стојановић
Проблематика неизрецивости холокауста и питање позиције жена у холокаусту

Апстракт            ПДФ

Прикази

Др Слободан Селинић
В. Љ. Цветковић, Поглед иза гвоздене завесе. Југословенска политика према земљама народне демократије у суседству 1953–1958, Београд, 2013.

Александар Лукић
Зоран Милојковић, Житковац: сећање на заборав, Алексинац, 2013. 

Војислав Лалетин
Момчило Митровић, Милосрдни анђео међу Србима (дневник 1999), Београд, 2013.

Александар Лукић
Милан Гулић, Краљевина Југославија и Дунав, Београд, 2014.

Др Зоран Јањетовић
Марица Каракаш Обрадов, Нови мозаици нација у „новим поредцима“. Миграције становништва на хрватском подручју тијеком Другог свјетског рата и пораћа, Загреб, (Хрватски институт за повијест) 2014.

Александар Лукић
Данило Шаренац, Топ, војник и сећање. Први светски рат и Србија 1914–2009, Београд, 2014.