1/2012

Чланци:

Др Гордана КРИВОКАПИЋ - ЈОВИЋ
AUGUSTE GAUVAIN I OTVARANJE JUGOSLOVENSKOG PITANJA NA POČETKU 20. STOLEĆA

Апстракт            ПДФ

Др Борис МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПИТАЊЕ ПОКРЕТАЧА И ОСНИВАЧА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ КЛУБА

Апстракт            ПДФ

М. А. Александра ПЕЋИНАР
ПОТПИСИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКОГ ПРОТОКОЛА  У ОКТОБРУ 1928. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Александар СТОЈАНОВИЋ
РАДОСЛАВ ГРУЈИЋ О ПРЕНОСУ МОШТИЈУ СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА АПРИЛА 1942. ГОДИНЕ ИЗ НДХ У ОКУПИРАНУ СРБИЈУ

Апстракт            ПДФ

Dr Marica KARAKAŠ OBRADOV
MIGRACIJE MAĐARSKOG STANOVNIŠTVA NA HRVATSKOM PODRUČJU TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA I NEPOSREDNO POSLIJE

Апстракт            ПДФ

Душан БОЈКОВИЋ
МИЛОВАН ЂИЛАС О НАЦИОНАЛНОМ И ДРЖАВНОМ ПИТАЊУ ЦРНЕ ГОРЕ

Апстракт            ПДФ

Мр Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ
ОБУСТАВЉАЊЕ АНТИЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПРОПАГАНДЕ У СУСЕДНИМ „ИНФОРМБИРОВСКИМ“ ЗЕМЉАМА 1953–1954. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Др Петар ДРАГИШИЋ
АНАЛИЗА ЈЕДНОГ БРОЈА “ХРВАТСКЕ ДРЖАВЕ” (МАЈ-ЈУН 1969) - ОРГАНА ХРВАТСКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА

Апстракт            ПДФ
 
Др Драган БОГЕТИЋ
АМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ БУДНОЋНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПОСЛЕ ТИТА С ПОЧЕТКА 70-ИХ ГОДИНА

Апстракт            ПДФ


Прикази:

Василиј Штрандман, Балканске успомене, „Жагор“, Београд, 2009. (Др Мирослав СВИРЧЕВИЋ)

Pirjevec Jože, Tito in tovariši, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2011. (Prof. dr Jan PELIKÁN)

Fernando Katroga, Istorija, vreme i pamćenje, Clio, Beograd, 2012. (Dr Olga MANOJLOVIĆ–PINTAR)

„КПС у Источној Србији: обласни комитет 1949–1952,“ (приредили Момчило Митровић и Страхиња Поповић),

ИНИС, Архив Србије, Историјски архив „Тимочка крајина“, Београд, 2012. (Милан ПИЉАК)

Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2005. (Dejan ZEC)

Олимпијски вековник (1910–2010) I-II, приредио Чедомир Шошкић, Службени гласник, Београд 2010. (Dejan ZEC)

Драгомир Бонџић, Мисао без пасоша. Међународна сарадња Београдског универзитета 1945–1960, Институт за савремену историју, 2011. (Др Данило ШАРЕНАЦ)

Боро Мајданац, Позориште у окупираној Србији; Позоришна политика у Србији 1941-1944, Београд 2011. (Александар СТОЈАНОВИЋ)

Zoran Janjetović, U skladu sa nastalom potrebom... Prinudni rad u okuprianoj Srbiji 1941-1944, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2012. (Александар СТОЈАНОВИЋ)


Научни живот

Информације о научним скуповима, конференцијама и симпозијумима:

Мр Сања ПЕТРОВИЋ–ТОДОСИЈЕВИЋ
European History Forum: Divided memories. 70 years after the German attack on the Soviet Union and Yugoslavia: German, Eastern and Southeast European historical discourses, Берлин, 3–4. новембар 2011.

Мр Милан СОВИЉ
Пети научни скуп чешких балканолога, Брно, 15. март 2012. године

Дејан ЗЕЦ
Посета постдипломаца из Сједињених Америчких Држава Институту за новију историју Србије, Београд, 17. мај 2012. године