Апстракт: Овај рад се бави покушајима троцкиста-ламбертиста да оснују своју ћелију у Југославији и активностима неколико југословенских троцкиста као упоришта тих намера. Доказује се да су југословенски троцкисти постојали пре 1972, те да су заиста спроводили већину активности због којих је троје београдских студената било осуђено 1972. године. Тема се први пут обрађује и доноси потпуно нове увиде у функционисање студентског покрета у Београду након 1968. године. Поред представљања нових примера отпора комунистичком режиму, овај рад доноси инвентивност по питању методологије и извора, фокусирајући се на перспективу самих активиста, уз ослонац на архиве у Француској, приватне збирке и усмену историју. Закључци овог рада омогућавају нијансираније разумевање логике коришћења репресије од стране режима.

Кључне речи: троцкисти, репресија, студентски покрет, СФРЈ, ламбертисти, активисти, Источна Европа

Резиме

Непрекидни напори међународних троцкистичких организацијада прошире свој утицај у Источној Европи напокон су почели да доносе резултате у Београду након студентских демонстрација 1968. године. Циљајући да обнови троцкистичку интернационалу, при чему је омладинска међународна организација била нужан међукорак, ,,ламбертистичка” струја укључила је неколико Југословена у своје редове како би основала ћелију у Југославији. Ламбертисти су у почетку долазили у Југославију како би само упознавали нове људе и доносили литературу, али су 1969. убедили део милитантне студентске групе да им се придружи у Француској. Тамо су их обучавали и потом слали натраг у Југославију ради формирања чвршћих основа за стварање троцкистичке организације. Осим покретања јединственог тамиздат часописа, ламбертисти су убедили групу београдских студената да им се придружи на конференцији у Есену 1971. године и прикључи настајућој међународној омладинској организацији. Један од њих је формално приступио ламбертистима и потом служио за окупљање и теоретску изградњу осталих југословенских активиста. Напослетку, троје београдских студената је ухапшено у јануару 1972.под оптужбом за троцкизам. Иако нису све троје били једнако укључени у процес стварања троцкистичке организације у Југославији, већина тачака оптужнице јесте била базирана на чињеницама које осликавају активност југословенских троцкиста од 1970. до 1972. године.

 

Nazad