Апстракт: На основу докумената, мемоарске грађе, сведочанстава и научно-стручне литературе, рад приказује процесе који су довели до петооктобарских промена 2000. године у Савезној Републици Југославији и Републици Србији. „Пети октобар“ је представљао наглу промену политичке власти у земљи, као резултат нагомиланих друштвено-политичких, економских и социјалних противречности, али и активног деловања страног фактора. Сложени политичко-безбедносни догађаји, који су кулминирали 5. октобра 2000, имали су особености „обојене револуције“, што подразумева да је превратом дошло до промене носилаца власти, без измене дотадашњег политичког поретка и формалног начина вршења власти. Иако временска дистанца омогућава неутралнију анализу, истраживања су отежана политичким покушајима стереотипизације, од глорификовања до потпуне негације домета и ефеката Петог октобра.

Кључне речи: Пети октобар, „обојена револуција“, избори, политички преврат, грађански протест

Резиме

У раду је начињена анализа доступне грађе о петооктобарским променама 2000. године, које се према својим карактеристикама могу представити као преврат, или „обојена револуција“. Постојећа литература сена различите начине и из различитих углова бавила овом темом, фокусирајући се само на поједине узроке петооктобарских промена, превасходно оне који се тичу недостатка демократичности у владавини Слободана Милошевића. За разлику од пређашњих истраживања, овај рад настоји да, са становишта савремене политичке историје и солидне временске дистанце, посматра објективно овај феномен. Важан део овог рада чине импликације „обојене револуције“, при чему у њене корене и домете тешко можемо проникнути због ограничене доступности релевантне грађе.

 

Nazad