Апстракт: Дејан Ђокић је написао нову важну књигу, свеобухватну историју Срба и Србије од почетних балканских миграција, па до деценија након ратова деведесетих и распада Југославије. Иако припада серији нових сажетих историја Кембриџ Јуниверсити Преса, за покривање овако дуге историје била је потребна обимнија књига. Добро написана и аргументована, књига успоставља баланс између суштине српског идентитета и дисконтинуитета. Они се крећу од проширене империје цара Душана и османлијске окупације, до побуна и стицања независности, праћених окупацијом током два светска рата и укључивањем у две Југославије.

Кључне речи: миграција, царство, национална држава, независност, окупација

Резиме

Дејан Ђокић, српски научник са дугогодишњим стажом на Голдсмитс колеџу Универзитета у Лондону, написао је импресивну историју Срба и Србије за нову серију Кембриџ Јуниверсити Преса посвећену историји држава. Дужи од осталих сажетих историја из ове едиције, уводи осам поглавља Ђокићеве књиге захватају период од досељавања Срба на Балкан, па до деценија иза ратова у којима се распала Југославија. Поглавља се баве друштвеном и културном историјом, као и политиком и регионалним односима. У честим фуснотама наводи се релевантна српска и инострана научна литература, а приложена је и библиографија на енглеском језику. Аутор посебну пажњу посвећује дисконтинуитетима који су суочили језгро српске територије, од времена сопственог прешироког царства и дуге османлијске окупације, са сеобама, побунама и стицањем независности, праћених страном окупацијом у два светска рата и укључивањем Србије у две Југославије.

Nazad