Апстракт: У раду се анализирају новија стручна издања о Косову и Метохији и настанку албанског национализма. То су дела Јана Пеликана (Новим путевима: Косово 1958–1969), Натали Клејер (О пореклу албанског национализма: рађање већински муслиманске нације у Европи) и Милована Ј. Богавца и Драгослава С. Ћетковића (Срби на Косову и Метохији у 19. и 20. веку). Акценат је стављен на простор Косова и Метохије, значајне људе и чиниоце, стварање албанског национализма, као и српско-албанске односе у различитим периодима.

Кључне речи: Албанија, Југославија, Косово и Метохија, национализам, Србија

Резиме

Kњиге којима се у овој анализи бавим настале су на основу архивске грађе и стручне литературе. Објављене су или су преведене код нас у скорије време. Садржајно су различите, али их повезује важно питање Косова и Метохије и комплексних српско-албанских односа. Праћењем иностране историографије о Косову и Метохији могуће је дефинисати домете истраживања, отворити нова питања, покренути и одржати научни дијалог и упознати се са новим историографским дискурсима и трендовима.

Nazad